Smutsiga fossilutsläpp ska inte löna sig

Visste du att minst 30 miljarder av våra skattepengar varje år går till att sponsra klimatskadlig verksamhet i Sverige? Det är en tre gånger större summa än hela den samlade miljöbudgeten. Sveriges politiker har lovat att avskaffa de här subventionerna, men ändå finns de kvar i statsbudgeten.

Det kan låta konstigt, men i den svenska statsbudgeten finns det bidrag, stöd och skattelättnader som gör det billigare för vissa att släppa ut växthusgaser. Pengarna kommer indirekt från oss skattebetalare eftersom det är skattepengar som täcker upp när förorenarna själva inte betalar för sina utsläpp. Vi betalar för att klimatskadlig verksamhet ska kosta mindre för de som orsakar dem. Det här motverkar försöken att begränsa den globala uppvärmningen. För hur ska vi kunna nå nollutsläpp när staten väljer att subventionera aktiviteter som leder till nya utsläpp?

Hela rapporten hittar du här. 

Bryter mot egna löften

Sverige har varit pådrivande för att stöd till fossila bränslen ska tas bort i låg-och medelinkomstländer. Ändå har vi själva alltså klimatskadliga subventioner för minst 30 miljarder kronor i vår egen statsbudget. Det är tre gånger mer än hela miljöbudgeten, som ligger på 11 miljarder kronor för 2018. 

Den största delen av de klimatskadliga subventionerna är skatteundantag för fossila bränslen som varje år subventioneras med omkring drygt 12,4 miljarder kronor. 

Utrikesflygets befrielse från bränsleskatter och moms innebär subventioner till ett värde av minst 7,1 miljarder kronor om året. 

Dubbla signaler 

Med tanke på att Sverige skrivit under Parisavtalet, som säger att vi ska begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader med siktet inställt på 1,5 grader, går de här subventionerna helt stick i stäv med Sveriges officiella hållning i klimatfrågan. Den nya klimatlagen och alla andra ambitioner om att minska Sveriges klimatpåverkan gör ekvationen ännu svårare att få ihop. 

Fossila utsläpp ska inte rabatteras  

Genom att fortsätta tillåta klimatskadliga subventioner bryter Sveriges politiker dessutom mot ännu fler av sina egna löften. Alla höginkomstländer har nämligen kommit överens om att subventioner till fossila bränslen ska tas bort så snart som möjligt eftersom de skadar både ekonomin och miljön. Organisationer som FN, G20, G7, EU och OECD, har alla ställt sig bakom att de här subventionerna ska tas bort.  

De klimatskadliga subventionerna infördes i de flesta fall för omkring 50 år sedan, och har fortsatt hänga med – trots att kunskapen om de fossila utsläppens konsekvenser ökat. 

Här kan du läsa mer om vad den globala uppvärmningen egentligen innebär.

Klimatskadliga subventioner hör inte hemma i ett land som vill bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. De klimatskadliga subventionerna måste ses över; de flesta av dem av dem kan tas bort, andra behöver reformeras. 

Majoriten kan tas bort

Omkring tio miljarder av de klimatskadliga subventionerna är inskrivna i internationella lagar och regelverk, (reglerna för utrikesflyget skyddas till exempel av den internationella Chicagokonventionen), de här skatteundantagen tar längre tid att påverka eftersom det handlar om att påverka direktiv också utanför Sveriges gränser. Men minst tjugo miljarder av de klimatskadliga subventionerna kan och bör relativt enkelt tas bort från statsbudgeten. De här pengarna kan användas på ett betydligt bättre sätt – kanske kan de bidra till en mer klimatklok politik.

Fasa ut på rätt sätt

Några subventioner kan behöva fasas ut i flera steg, då de innebär kännbara skattehöjningar för konsumenter och företag. Dieselsubventionerna till jordbruket är ett sådant exempel. Jordbruket skiljer sig från alla andra näringsgrenar i Sverige eftersom jordbruksföretagen förvaltar nästan all öppen mark i Sverige. Lantbruket är därför viktigt för att bevara den biologiska mångfalden och hålla vårt kulturlandskap öppet.

Trots lantbrukarnas viktiga roll i samhället är lönsamheten i branschen mycket låg och dagens dieselsubventioner är ett sätt att stötta lantbrukarna ekonomiskt. Om jordbruket ska betala full dieselskatt kommer lantbrukare därför att behöva en kompensation på annat sätt. 

Bort med de värsta först

De mest klimatskadliga subventionerna bör avskaffas först.Att få bort de klimatskadliga subventionerna innebär en omställning, men är en förändring alla tjänar på i långa loppet – för när ska vi klimatmaxa politiken om inte nu?

Ställ krav på din politiker

Hjälp oss pusha på politikerna för en tuffare klimatpolitik. Ju fler vi är som kräver förändring desto större skillnad kan vi uppnå.