Naturfalken

Digitala quiz med Naturfalken

Vilka blommor, svampar, fåglar och grodor kan du namnet på? Testa dina artkunskaper med våra quiz!

Testa dina artkunskaper

Utmana dig själv, din familj och dina vänner med våra artquiz. De quiz som har 10 frågor kallas Stenfalken och de med 20 frågor kallas Pilgrimsfalken. Till varje fråga hittar du en ledtråd som kan hjälpa dig till det rätta svaret. Du kan göra om quizzen hur många gånger som helst.

Grön skog med blåbärsris

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, har påverkat skogens ekosystem i grunden. Testa din kunskap om några av skogens arter här.

Stenfalken, 10 frågor

En igelkott bland höstlöv.

I Sverige finns över 2 000 hotade arter. Exempel på särskilt utsatta arter är rovdjur, skogsarter och arter knutna till våtmarker. Testa dina kunskaper om några av de hotade arterna.

Stenfalken, 10 frågor

Blue Tit in Spring on a small branch

Kan du namnet på tio av Sveriges hundratals fågelarter? Testa dina kunskaper om fåglar här!

Stenfalken, 10 frågor

Lindblom i närbild.

Vi behöver vara många som kan arter och som kämpar för att de ska kunna finnas kvar. Testa dina kunskaper om några av Sveriges många växter här.

Stenfalken, 10 frågor

Djur, Räv, Rävar, Fjällräv, Fjällrävar, Rävunge, Fjällrävunge

Insekter, rovdjur, fåglar och groddjur – här kan du testa dina kunskaper om några av Sveriges många djurarter. Vet du namnet på tio av dem?

Stenfalken, 10 frågor

Av Sveriges tusentals arter finns det några med riktigt ruskiga utseenden, andra har bara otäcka namn (självklart är alla hur snälla som helst).

Stenfalken, 10 frågor

Naturfalken hav

Maneter, sälar, musslor, fiskar och andra djur – här kan du testa dina kunskaper om olika fågel- och djurarter.

Pilgrimsfalken, 20 frågor

Grodorna har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. Testa dina kunskaper om grodor, paddor, salamandrar och andra grod- och kräldjur.

Pilgrimsfalken, 20 frågor

Havsörn, fisk, rovfågel, hav, vatten, sjö, insjö, segrar, projekt havsörn, fågel, fåglar, jakt

Örnar, falkar, hackspettar, trastar, fjärilar, spindlar och andra djur – här kan du testa dina kunskaper om olika fågel- och djurarter.

Pilgrimsfalken, 20 frågor

Närbild på mjölkört.

Vi behöver vara många som kan arter och som kämpar för att de ska kunna finnas kvar. Testa dina kunskaper om några av Sveriges många fåglar och växter här.

Pilgrimsfalken, 20 frågor

Karljohan i närbild.

I Sverige finns över 60 000 kända växt- och djurarter. Testa och se om du kan namnen på 20 av dem.

Pilgrimsfalken, 20 frågor

pilgrimsfalken

Varför är det här viktigt?

Världen är full av varelser. Varav de flesta har ett namn. Faktum är att det finns så många att vi inte ens hunnit upptäcka alla. Men idag hotas många av världens arter och den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Det har blivit en av vår tids stora ödesfrågor. Därför behöver vi vara många som kan arter och som kämpar för att de ska kunna finnas kvar!

Med Naturfalken vill vi sprida artkunskap på ett roligt sätt och inspirera fler att lära sig mer om allt som lever i naturen. Du behöver inte vara expert på blommor, fåglar eller insekter. Men vi tror att kunskap om naturen runt omkring oss gör att vi bryr oss om och tar bättre hand om planeten vi lever på bättre.