Naturfalken

Lär dig mer om arter och sätt dina naturkunskaper på prov! Naturfalken är ett simborgarmärke för artkunskap för alla åldrar.

Naturfalken – ett simborgarmärke i artkunskap

Världen är full av varelser. Varav de flesta har ett namn. Faktum är att det finns så många att vi inte ens hunnit upptäcka alla. Men idag hotas många av världens arter och den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Det har blivit en av vår tids stora ödesfrågor.

Vi behöver vara många som kan arter och som kämpar för att de ska finnas kvar. Med Naturfalken vill vi sprida artkunskap på ett roligt sätt och inspirera fler att lära sig mer om allt som lever i naturen. Du behöver inte vara expert på blommor, fåglar eller insekter. Men vi tror att kunskap om naturen runt omkring oss gör att vi bryr oss om och tar hand om planeten vi lever på bättre.

Naturfalken finns i tre olika koncept: