Hej natursnoksledare!

Tack för att du ger av det värdefullaste du har, din tid! Tack vare dig får många barn och deras vuxna möjlighet att upptäcka och stärka sin kärlek till naturen. Och det är så viktigt. För det vi älskar, det värnar vi! För att underlätta för dig som ledare erbjuder Naturskyddsföreningen olika resurser så som utbildningar, profilmaterial, färdiga upplägg, tips och tricks.

Foto: Katarina Sandberg

Natursnokarna är en del av Naturskyddsföreningens lokala kretsars verksamhet och finns över hela Sverige

Som ledare är ditt viktigaste ansvar att hjälpa barn och deras vuxna att upptäcka och trivas ute i naturen. De vuxna som kommer till natursnoksaktiviteterna har själva ansvar för barnen de har med sig. Natursnoksträffarna skapar ni tillsammans, snokledare, barn och deras vuxna.

Vårt motto är: Vi leker och lär, hjälper natur och bara är.

Utbildning

Som Natursnoksledare rekommenderas du att gå våra uppskattade utbildningar. Vi erbjuder utbildningar runt om i landet. Syftet är att ge kunskap och inspiration. Minst lika viktigt är att natursnoksledare ska få träffa andra natursnoksledare och utbyta erfarenheter och tips. Kurserna hålls både digitalt samt utomhus av erfarna Natursnoksledare. Här hittas aktuella utbildningar.

En del av den lokala kretsen

Natursnoksgruppen är alltid en del av den lokala kretsverksamheten. Det finns många möjligheter till samarbete och utbyte mellan kretsstyrelse och natursnoksledare. Både för dig som redan är eller för dig som vill bli ledare.
Kontaktuppgifter till de lokala kretsarna hittar du på sidan "Naturskyddsföreningen på din ort". 

Snokboken

Snokboken är vår handbok för natursnoksledare. I den har vi samlat det mesta om Natursnokarna och hur du kommer igång att snoka. 

I Snokboken som delas ut till de som utbildar sig till natursnoksledare, finns mängder av tips på aktiviteter så som “lupptäcksfärd”, fågelramsor och olika sätt att upptäcka naturen. Boken har också med information om hur du blir natursnoksledare, hur det är att ha egen grupp, hur du hittar dina deltagare och det bjuds också på recept att tillaga vid lägerelden.

Medlemssidor

Eftersom alla våra snokledare är medlemmar i Naturskyddsföreningen ligger det mesta som natursnoksledare kan behöva på medlemsforumet Naturkontakt där Natursnokarna har sina egna sidor. Vi natursnoksledare kallar dessa sidor för "Bibblan".
Vi har skapat en guide för hur du hittar på Natursnokarnas sidor på Naturkontakt.

Natursnokarnas "verktygslåda" på Naturkontakt hittar du info om t ex:
Att starta snokverksamhet – komma igång, Snokboken, pedagogisk grund, snokvästar, snokplanering, försäkring ...
Snoktips – lekar, aktiviteter, recept, sånger, böcker
Marknadsföring – affischer, broschyrer, logotyp, gula snoken, bilder, foton
Nätverk för Snokledare, på Facebook, nyhetsbrev
Snokledarutbildningar – Snok Grund och Snok Fortsättning
Snokfilmer – för marknadsföring och från utbildningar
Snokbildspel – en powerpoint

Diskussionsforum

På Facebook finns gruppen Natursnokarna Ledare, även kallat “Babblan” – där samtalar vi ledare med varandra och delar med oss av tips på bra lekar, övningar och tankar kring ledarskap. Varmt välkommen att gå med i gruppen.

Profilmaterial

Natursnoksledare får gärna använda vårt profilmaterial för att tydligt visa att de är natursnoksledare. Kika på vårt profilmaterial.

Snokkansliet och snokloken

Vi vill vara ditt bollplank! Vänd dig till oss när du har frågor.

Personalen på Snokkansliet är anställda av Naturskyddsföreningens rikskansli och kan nås via e-post eller telefon. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Om Natursnokarna.

Det finns också regionala kontaktpersoner som vi kallar Snoklok. De är ideella precis som ni natursnoksledare. Snokloken håller reda på och hjälper natursnoksledare och natursnokgrupper inom en region eller ett geografiskt område.

Du hittar information om vilka som är Snoklok på sidan Snoklok

Viktiga länkar

Snokboken

Snokboken - manual för natursnokledare. Här hittar du lekar, tips och trix för att få till bra natursnoksträffar för barn och deras vuxna i naturen.