Låt maten klimatmaxa!

Vill du dra ditt strå till stacken för klimatet? Då är maten enkel att börja med.

En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten och den största delen av utsläppen kommer från köttkonsumtionen. Som tur är kan du enkelt få ner utsläppen från maten, utan att det behöver vara krångligt eller dyrt!

Vad du väljer att äta är avgörande för hur stor klimatpåverkan din mat har. Det har större betydelse än hur långt maten transporterats. Att välja vego är det enklaste och viktigaste du kan göra för att äta mer klimatvänligt. Läs mer om det här. Men det finns mer du kan göra för att äta miljösmart:

1. Ät mer vego.

2. Välj kött med omsorg.

3. Släng inte mat.

4. Ät ekologiskt.

Mer vego bidrar till en hälsosammare kost. Det är dessutom billigare än köttet eller korven, åtminstone om du väljer rotfrukter, grova grönsaker, bönor och linser. Studier visar att om man minskar mängden kött, äter mer vego och byter till ekologiskt kan man spara pengar.

1. Klimatsmart med vegomat

Visste du att om du väljer en vegorätt minskar du i genomsnitt matens klimatpåverkan med mer än hälften? Det beror på att uppfödning av köttdjur står för en överskuggande del av klimatutsläppen. Vi svenskar äter mycket kött och det är vare sig miljö- eller hälsomässigt hållbart. I Sverige konsumerar vi i genomsnitt 87 kilo kött per person och år. De senaste 20 åren har vi ökat mängden kött vi konsumerar med hela 45 procent!

Bönor, linser, kikärter och andra läckerheter från växtriket är klimatsmart, även om det har transporterats långt eller hittats i frysdisken. När du väljer färska grönsaker är det också bra att välja efter säsong.

När ska jag äta vad? En säsongsguide för grönsaker.

2. Om du äter kött – välj med omsorg

Om och när du äter kött, tänk på att välja kött från djur som också bidragit till miljönyttor. Kor och får betar gräs, alltså mat som inte vi människor kan äta. Visserligen ger idisslande djur mer växthusgaser än gris och fågel när de smälter maten. Men betande djur behövs för att hålla markerna öppna och för att vi ska behålla viktiga växter och djur. När djur får beta i hagmarker blir naturen nämligen rik på arter. Tyvärr får inte alla djur beta i värdefulla marker, välj därför ekologiskt kött eller svenskt naturbeteskött.

Gris och kyckling är exempel på djur som nästan enbart äter det som människan kan äta, som spannmål, majs och soja. En stor del foder importeras till svenska djur, en stor del är hårt besprutad soja. Ett smartare alternativ är att föda upp gris och kyckling på restprodukter, och på så sätt utnyttja en resurs som annars skulle gå till spillo. Men även om vi väljer kött med omsorg behöver den totala köttkonsumtionen minska. Vi behöver äta både mindre och bättre kött, med andra ord!

Läs mer om kött, klimat och miljö här!

3. Släng inte mat!

Maten vi slänger står för stor och onödig miljöpåverkan. I ett genomsnittligt svenskt hushåll slänger man 107 kilo matavfall (fast och flytande) per person och år. Det är nästan två kilo i veckan!

Svinnet beror till en del på att vi handlar för mycket och att maten står och blir gammal i kylskåpet, men också på att vi slänger mat i onödan. Lita på dina sinnen. Lukta och smaka på maten!

4. Ekologisk produktion utvecklar jordbruket

I reglerna för de jordbruk som är anslutna till KRAV finns flera klimatregler, till exempel krav på förnybar el och sparsam körning. Eko skippar också konstgödsel som kräver mycket fossil energi att tillverka, och forskning har visat att ekoodling ökar mängden förmultnade växtdelar i jorden. Det är bra för det gör jorden bördigare och binder samtidigt koldioxid.

Men all ekologisk mat är inte automatiskt mer klimatsmart, det beror på vad du äter. De flesta grönsaker har en lägre klimatpåverkan om de är ekologiska, medan ekologiskt kött har ungefär samma påverkan som oekologiskt. För trots klimatåtgärder i det ekologiska lantbruket så går det inte att ändra på alla källor till växthusgaser, som till exempel matsmältningen hos kor och lamm. Så, för att minska matens klimatpåverkan är det viktigt att äta mer vego.

Den största fördelen med ekologisk odling är dock att den leder till mer biologisk mångfald, vilket gör att vi bättre kan hantera kommande klimatförändringar. 

Fler anledningar att byta till eko

Vad gör Naturskyddsföreningen?

Naturskyddsföreningen arbetar för en ambitiös klimatpolitik som lyssnar på vetenskapen och som bygger på global rättvisa. Vi skapar opinion, ställer krav på politiker och ger dig verktyg för att kunna leva klimatsmart. Vi jobbar med att fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen inom både transporter, energisektorn samt från vår konsumtion, där mat är en del.

Vi har länge jobbat med köttets klimatpåverkan. I filmen "Så handlar du klimatsmart i mataffären" från 2009 berättar vår jordbruksexpert hur du enkelt minskar din personliga klimatpåverkan när du handlar i en vanlig livsmedelsbutik.

 

 

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.