Drömmen om en skyddad natur

– Vi unga behöver ha mål och en vision om vad vi vill med vår framtid, säger Rameshwar Ram. I den indiska delstaten Orissa har unga människor gått samman. De drömmer om ett självförsörjande liv och skyddade naturresurser. Vi stödjer urfolken i Indien och deras arbete för en ljusare framtid.

För ungdomarna är det viktigt att vara självförsörjande och att inte vara beroende av försörjning eller stöd utifrån.

Foto / Illustration:

Maria Rydlund, Naturskyddsföreningen.

I många länder sitter den unga generationen i kläm –  fast mellan två verkligheter. På den ena sidan finns den verklighet som tillhört deras föräldrar och på den andra sidan finns deras egen verklighet, en verklighet som förändras i snabb takt. Det pågår en hård kamp mot företagen om naturresurserna och rätten till naturen. Kampen är svår att vinna från en position i underläge.

I Indien är adivasi, urfolksgrupperna, extra utsatta då de står längst ut på samhällets rand. Genom att skydda de naturresurser som urfolksgrupperna varit beroende av i generationer minskar deras sårbarhet och de får en möjlighet att bygga en framtid som inger hopp.

Stödjer urfolkens rätt till naturresurser

I dag har flera nystartade ungdomsgrupper från olika byar i området samlats för att prata om framtiden och hur de tillsammans vill engagera sig. De är inbjudna av Naturskyddsföreningen och Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) tillsammans. Alla deltagare följer diskussionerna med stort engagemang.

Det är viktigt för oss att vara här och lära oss. Innan i dag hade vi bara lite kunskap om hur arbetet i vår by hör ihop med allt det andra som sker, säger Subodh Lakra från byn Ordih.

Naturskyddsföreningen stödjer organisationernas arbete med att ge urfolk rätten till skogsområden med hjälp av den lagstiftning som redan finns men som används alldeles för sällan. Det finns ett politiskt motstånd i Indien till att ge människor som är längst ner på samhällsskalan ett större aktionsutrymme.

Med kraft att förändra

Tidigare var vi inte alls organiserade, berättar Rameshwar Ram från byn Korengrenga. Han menar att det är svårt att tänka utanför bylivet men nu när de samlats så är det för första gången möjligt att med gemensamma krafter ta ett större grepp.

Rameshwar Ram menar att det inte fanns någon möjlighet före ungdomsgruppen bildades att komma samman så som man gör nu.

Det var sällan som killar och tjejer gjorde något gemensamt, vi  höll oss mer åtskilt. I ungdomsgruppen får alla vara med från 14 -15 år och tills man gifter sig, berättar han.

Både Subodh och Rameshwar menar att organisationerna gör stor skillnad, utan dem hade dessa processer inte startat.

För morgondagens vuxna är tankarna på att kunna vara självförsörjande och självständiga som byar väldigt viktiga, att inte vara beroende av försörjning eller stöd utifrån.

Vi vill kunna leva av jordbruket och genom skyddade skogsresurser ha ett bra liv. En fungerande bysamordning är ett viktigt steg på vägen, säger Rameshwar.

Såhär långt har ungdomsgruppernas funktion huvudsakligen varit att koordinera kulturella aktiviteter som festivaler och olika högtider i byn, även ordnat lekplatser för de mindre barnen.

Nästa generation är viktig

De unga har varit delaktiga i det beslut som flera av de inblandade byarna tagit, nämligen att införa alkoholförbud. Tidigare var risölsdrickande vanligt bland männen, både bland unga och vuxna män, vilket resulterade i våld i hemmet och konflikter i familjerna.

Nu är alkoholen bannlyst och människor upplever en stor skillnad. Nu är ungdomarna sugna på nya uppdrag.- Sanningen att säga så hade vi nästan glömt bort att lyfta ungdomars frågor i ivern att få igång alla andra processer, säger Remish Ekka

Remish Ekka ärgrundare och chef för organisationen Adivasi  Navjeewan Gathan Navjyoti Agua (ANGNA) som är en av de drivande lokala organisationerna.

Det var först i höstas som det slog oss att vi måste fokusera särskilt på de unga och deras situation och så startades ungdomsgrupper i flera av de byar ANGNA arbetar med.

I framtiden kan vi med säkerhet vänta oss en ännu starkare roll för unga människor i byarna och att de tillsammanskickar igång många olika processer inom; hälsa, ekonomi, naturvård, jordbruk, skogsförvaltning till kultur.

Text: Maria Rydlund och Åsa Dry Larsson

VISSTE DU att Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorganisationer runt hela världen. Människor som lever nära naturen är helt beroende av den för att överleva. De kämpar hårdare än någon annan för att bevara miljön och stoppa klimatförändringarna. Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad organisationer som stöttar urfolk och lokalsamhällen i deras kamp för markrättigheter och kontroll över naturresurser. Vi kallar det #grönrättvisa

Mer om hur vi arbetar för att stödja urfolks rättigheter och skyddandet av naturresurser

Urfolksledare vinner pris

Tidigare i augusti gick Star Asia Awards för första gången till en person som strider för urfolks rättigheter, Remish Ekka. Han belönades för sitt enorma engagemang för indiens urfolk adivasi och för sitt arbete för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Läs om Remish Ekkas arbete för indiens urfolk, adivasi