Här finns kartan över alla båtbottentvättar

Har du slutat eller vill du sluta måla båtbotten med giftig färg? Perfekt. Vill du också få hjälp att tvätta båtbotten – då är det hit du ska styra båten!

Foto / Illustration:

Båtmiljö.se

Informationsprojektet Ren båtbotten utan gift har under våren tagit fram en karta över Sveriges alla båttvättar. Kartan på www.batmiljo.se visar alla borsttvättar och de flesta ställen i hela landet där du kan lyfta båten och få den tvättad.

Båttvättar Sverige karta

- Vi hoppas att kartan ska bli en god hjälp för de som vill sluta måla sin båt med giftiga färger och som vill betala för tjänsten att tvätta båten, säger Martin Karlsson projektledare Ren båtbotten utan gift på Naturskyddsföreningen.

I princip alla båtbottenfärger är giftiga. Syftet med färgen är att döda eller skada de organismer som trivs på båtskrov. Olyckligtvis sprids gifterna i vikar och fjordar så att havets andra invånare också påverkas, vilket har en inverkan på hela ekosystemet.

Är du intresserad av att tvätta båten, kolla in ditt närmaste tvättställe på kartan. Ofta är det bra att boka tid. En tvätt brukar kosta runt 500 kr. Bor du på västkusten bör du tvätta båten var tredje till var femte vecka. Bor du på ostkusten kan du få hjälp av Havstulpanvarningen för att veta när havstulpanerna sätter sig fast i ditt havsområde och det är dags att tvätta båten. I Östersjön sker detta 2-3 ggr per säsong.

- Havstulpanvarningen är en kostnadsfri SMS-tjänst. Efter att du har fått varningen bör du vänta någon vecka men inte mer än 5 veckor på att tvätta båten, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen. Samma gäller förstås om du vill tvätta båten manuellt.

> Anmäl dig till havstulpanvarningen här.
> Lär dig om fler smarta sätt att slippa bottenmåla här.

Informationsprojektet Ren båtbotten utan gift drivs av Naturskyddsföreningen, Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna med finansiellt stöd från Havs- och vattenmyndigheten och i samarbete med 9 andra organisationer och myndigheter.

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!