Jätteräkor bär på virus

Tigerräkor, även kallade jätteräkor och scampi, bär på ett virus som hotar att slå ut våra svenska skaldjur. Naturskyddsföreningen uppmanar alla att avstå från tropiska jätteräkor.

Många av de tropiska jätteräkor som ligger i våra frysdiskar är smittade med ett virus som spridits från Kina över hela Asien.  

– Om vi inte snarast får ett importförbud så är risken uppenbar att en räka hamnar i vattnet. Någon använder en räka som agn, någon annan slänger skal i sjön eller i havet. Då kan smittan vara ett faktum, säger Martin Falklind, chefredaktör på tidningen Fiskejournalen.

Råa räkor farliga

Viruset kallas WSSV (White Spot Syndrome Virus) och angriper alla slags skaldjur. Anders Hellström, statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, berättar att det är de okokta, råa räkorna som är farliga.

– Forskningen visar att viruset angriper samtliga skaldjur som är intressanta för oss människor, i både sött och salt vatten: hummer, krabbor, räkor, havskräftor, flod- och signalkräftor. Kanske även alla andra mindre kräftdjur, alltså födan till fåglar, fiskar och andra djur, säger Hellström.

För att förebygga att viruset sprids förbereder Fiskeriverket en samordning mellan myndigheter, och en informationskampanj om de tropiska räkorna. I väntan på detta är Naturskyddsföreningens råd enkelt:

– Köp inte jätteräkor! Du som redan har jätteräkor i frys eller kyl, se till att de inte hamnar i vattnet, säger Kajsa Garpe, handläggare för marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Problem för både människor och natur

Det finns fler skäl till att vi bör sluta köpa jätteräkor. Odlingarna orsakar stora problem för både människor och natur. 

– Mangroveskogarna, ett av världens mest produktiva ekosystem, skövlas fortfarande för att ge plats åt räkodlingar. Ungefär hälften av de ursprungliga mangroveskogarna är redan borta, berättar Kajsa Garpe. 

Även jordbruksmark förstörs, och eftersom räkorna matas med fiskmjöl bidrar odlingen dessutom till utfiskning. 

– Jätteräkorna odlas framförallt i fattiga områden, men odlingen gynnar sällan den fattiga befolkningen. I stället har den bidragit till både våld och konflikter, säger Kajsa Garpe.

Det här kan du göra:

  1. Avstå från alla slags tropiska stora räkor.
  2. Ifrågasätt när du hittar jätteräkor i frysdiskar eller fiskdiskar.
  3. Be restaurangerna plocka bort jätteräkorna från menyerna.
  4. När du äter sushi, byt ut räkor mot något annat.
  5. Avstå även ekologiska eller miljömärkta jätteräkor. Osäkerheten kring märkningarna är i dagsläget alltför stor för att du som konsument kan vara säker på att göra ett miljöbra val. Dessutom missgynnar odlingarna i många fall lokalbefolkningen - oavsett om räkorna odlas ekologiskt eller inte.