Naturskyddsföreningen: Preems beslut är en stor seger för klimatet

Preems beslut i dag att dra tillbaka sin ansökan om utbyggnad är en stor seger för klimatet. Det är också ett bevis för att Naturskyddsföreningens intensiva arbete med att stoppa utbyggnaden har lönat sig.

Pressmeddelande 20-09-28

Background in English

— Världen måste sluta med fossila bränslen helt och hållet. Vi är mycket glada att Preem fattat det här historiska beslutet. Det är en seger för både klimatet och alla som har arbetat tillsammans i den här frågan, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har under lång tid arbetat för att stoppa Preemraffs utbyggnad i Lysekil, bland annat genom att driva frågan i domstol och för att regeringen skulle lyfta frågan till sitt bord.

Att Preem nu drar tillbaka sin ansökan visar att fossila investeringar inte har någon framtid, varken i Sverige eller internationellt. Det visar också att ett kraftfullt folkligt engagemang lönar sig. Det är många, inte minst Naturskyddsföreningens lokala krets i Lysekil, som under många år har protesterat mot utbyggnaden.

Beslutet visar också att det är den sviktande marknaden för fossil energi i kombination med politiska beslut som stimulerar förnybara drivmedel som har fått företaget att backa.

— Det är bra att Preem i stället planerar för att öka produktionen av förnybara drivmedel. Det är viktigt att alla investeringar är i linje med Parisavtalet, säger Johanna Sandahl.

Presskontakt:
Petra Holgersson
Presschef
M + 46 (0) 72 565 44 05
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se   

Fakta: Detta har hänt

Naturskyddsföreningens Frågor och svar om Preemraff.

Preem fick i första instans tillstånd att bygga ut oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil. Utsläppsökningen skulle göra Preemraff till den enskilda anläggning som släpper ut mest koldioxid i Sverige, och tillståndet skulle dessutom gälla på obestämd tid. Naturskyddsföreningen överklagade därför mark- och miljödomstolens tillstånd under 2018, deltog i huvudförhandlingen i mark- och miljööverdomstolen 2020 och verkade också för att regeringen skulle pröva fallet. Domstolen kom fram till att tillståndet inte kunde stoppas utifrån miljöbalken. Frågan hade lyfts till regeringens bord, när Preem den 28 september 2020 meddelade att de drar tillbaka sin ansökan.