Ny FN-rapport: Avskogning och köttkonsumtion hotar klimatmålen

Världens nuvarande jord- och skogsbruk hotar både klimatmålen och den biologiska mångfalden, slår FN:s klimatpanel IPCC fast i en ny klimatrapport. Rapporten visar att skydd och återställande av naturliga ekosystem är helt avgörande om vi ska kunna nå klimatmålen. Naturskyddsföreningen listar fem viktiga politiska förändringar som rapporten måste leda till.

Den nya FN-rapporten Climate Change and Land presenterades vid klimatpanelens möte i Genéve idag. Markernas livsviktiga funktioner, inklusive matproduktion, hotas redan av snabba klimatförändringar. Rapporten diskuterar hur jordens marker ska användas för det ska bli möjligt att nå klimatmålen och klara anpassningen till ett förändrat klimat. Rapporten konstaterar att dagens jord- och skogsbruk ger stora klimatutsläpp och att det driver på klimatförändringarna. 

Globalt är 75 procent av den isfria markytan under stark mänsklig påverkan och marken och dess ekosystem försämras stadigt. Den globala markytan är en knapp tillgång som måste förvaltas och brukas aktsamt, konstaterar FN-panelen.  

Rapporten visar tydligt att klimatfrågan är en ödesfråga även för biologisk mångfald och matsäkerhet. För att klara samtliga dessa utmaningar måste vi både minska utsläppen av växthusgaser och skydda och återställa ekosystem.

I sin rapport skriver IPCC att nuvarande naturliga ekosystem har stor förmåga att lagra in kol och deras kolförråd måste skyddas bättre om vi ska klara klimatutmaningen. Utvecklingen med ökad avskogning i till exempel president Jair Bolsonaros Brasilien måste stoppas. Avskogningen drivs av ett ohållbart jord- och skogsbruk och av en stor global efterfrågan på exempelvis kött.  

Här är de fem politiska förändringar som vi hoppas att rapporten leder till (utifrån rapportens slutsatser):

1. Den globala avskogningen måste avta

Skövlingen av viktiga ekosystem med stora kolförråd måste stoppas. Istället måste ekosystemen skyddas och återställas om klimatmålen ska kunna nås.

2. Dags för negativa utsläpp

Att bara minska utsläppen av växthusgaser räcker inte längre för att nå klimatmålen – världen kommer behöva ”negativa utsläpp”, vilket innebär att halten av växthusgaser i atmosfären måste sänkas.

3. Prioritera naturliga klimatlösningar

Så kallade ”naturliga klimatlösningar” måste prioriteras eftersom det är det enklaste och tryggaste sättet att binda och lagra koldioxid. Träd binder och lagrar koldioxid och därför behöver vi mer skog och återställning av naturskogslandskap.

4. Utsläppsminskningar framför klimatkompensation

Klimatkompensation fungerar inte i längden. Det bygger på att fossila utsläpp kan ersättas, men nu har IPCC tydliggjort att vi kommer behöva drastiska utsläppsminskningar och kolsänkor samtidigt för att nå klimatmålen.

5. Köttproduktionen måste minska kraftigt

Köttproduktionen står för stora utsläpp och dess stora markanspråk driver på skogsskövling och hindrar återställandet av rika skogs- och våtmarker på många håll. Därför måste köttproduktionen minska betydligt om vi ska ha en chans att nå klimatmålen.

Läs mer om de fem punkterna här.