Ny rapport: Topplista över Sveriges bi-vänligaste kommuner

Helsingborgs stad har landets mest ambitiösa arbete för att gynna bin och andra pollinatörer. På andraplats hamnar Göteborgs stad följt av Motala och Lomma kommun. Det visar Naturskyddsföreningens nya rapport ”Sveriges bi-vänligaste kommun 2020”.

Bild 1) ”Citronbi på stjärnflocka”, Bild 2) ”Vialtapetserarbi på kråkvicker”

Foto / Illustration:

Christina Winter

Pressmeddelande 2020-05-29

─ Pollinatörer är livsviktiga för oss människor och för den biologiska mångfalden. De är nyckelarter i landbaserade ekosystem och det de bidrar med är en förutsättning för bland annat vår matproduktion. Därför blir kommunernas arbete extra viktigt, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

I rapporten kartlägger Naturskyddsföreningen kommunernas arbete för att gynna vilda bin och andra viktiga pollinatörer. Av Sveriges 290 kommuner svarade 212 på frågor om hur deras kommun planerade och praktiska arbete med bin och andra pollinatörer såg ut. 

Toppkommunerna har enligt kartläggningen påbörjat eller redan genomfört nästan allt som Naturskyddsföreningen mätt. De har exempelvis skapat blommande vägkanter, grön infrastruktur, ställt om gräsytor till blommande äng och tagit hänsyn till pollinatörer vid planering och anläggning av nya områden. Det är enkla men värdefulla sätt för kommuner att bidra till den biologiska mångfalden och vilda binas överlevnad. 

─ Kommunernas arbete är föredömligt i en tid som kan vara avgörande för allas vår framtid. Det visar att de tar detta på stort allvar och vi hoppas att andra kommuner inspireras av deras arbete, säger Lexén.

Men kartläggningen visar också att det finns kommuner som saknar en röd tråd i sitt arbete. Varannan kommun av de som svarat på enkäten saknar en handlingsplan eller har inte kommit igång med arbetet, trots viljan. 

Läget är akut

Var tredje av Sveriges 270 vilda bi-arter håller på att försvinna på grund av bland annat kemiska bekämpningsmedel, matbrist och ett förändrat landskap. I längden får det allvarliga konsekvenser för oss människor. 

Att ta bort kemiska bekämpningsmedel, gynna ekologiska lantbrukare och erbjuda ekologisk mat i kommunala verksamheter är andra viktiga insatser som kan göra skillnad.

Här kan du ta del av rapporten: Sveriges bi-vänligaste kommun 2020

För kontakt och mer information

Alexandra Elias, pressekreterare Naturskyddsföreningen
070-494 22 02
alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se 

 

Kort om rapporten

 • Enkäten skickades digitalt till 290 kommuner, 212 valde att svara.
 • Skickades ut i januari 2020, med svarstid fram till första mars.
 • Första gången någonsin undersökningen genomförs

Fakta om kartläggningen och enkätens utformning

Enkäten består av frågor, som utgår från följande åtgärder för att gynna pollinatörer: 

 1. Ta fram en kommunal aktionsplan för att gynna pollinatörer.
 2. Ta reda på utgångsläget idag, inventera miljöer lämpliga för pollinatörer.
 3. Gör om kommunala gräsytor till ängar och blommande mark.
 4. Sköt kommunala planteringar med hänsyn till pollinatörer.
 5. Ta bort kemiska bekämpningsmedel som kan skada bin och andra pollinatörer.
 6. Ta hänsyn till pollinatörer vid planering och anläggning av nya områden.
 7. Skapa blommande vägkanter genom att sköta dem med hänsyn till pollinatörer.
 8. Ta bort invasiva arter, ex blomsterlupin, som tränger ut blommor viktiga för pollinatörer.
 9. Erbjud större andel ekologisk mat i kommunal verksamhet eftersom ekologisk produktion ger mer blommande marker. 
 10. Gynna ekologiska lantbrukare i kommunen.
 11. Gynna naturbete som håller blommande marker öppna.
 12. Informera och involvera företag, föreningar, vägsamfälligheter och kommuninvånare i arbetet.
 13. Involvera skolor och förskolor i arbetet.

Kommunens insatser poängsattes utifrån ett system som Naturskyddsföreningen tagit fram, där ett svar kan generera olika antal poäng. Det är kommunens egna svar som poängsätts i kartläggningen där maxpoäng uppgår till 57. (Se appendix 2 och 3 i rapporten.)

De 20 kommuner som fått högst poäng presenteras i rapporten. Där presenteras också de kommuner som leder inom sina respektive kommungrupper, baserat på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) kommunindelning. 

Dessutom presenteras de 50 bästa kommunerna i en separat tabell. Eftersom detta är en sammanställning av ett nytt arbetsfält där många kommuner inte kommit igång presenteras inte en ranking med samtliga kommuner. 

Topplista

Bi-vänliga kommuner - topp 50 i hela landet

Poäng

Kommun

Placering

51

Helsingborgs stad

1

42

Göteborgs stad

2

41

Motala kommun

3

41

Lomma kommun

3

38

Nybro kommun

5

38

Sollentuna kommun

5

37

Borlänge kommun

7

36

Järfälla kommun

8

36

Linköpings kommun

8

36

Leksands kommun

8

35

Lidingö stad

11

35

Södertälje kommun

11

34

Jönköping kommun

13

34

Växjö kommun

13

34

Upplands Väsby kommun

13

32

Gävle kommun

16

32

Huddinge kommun

16

31

Haninge kommun

18

31

Malmö stad

18

30

Katrineholms kommun

20

29

Kristianstad kommun

21

28

Danderyds kommun

22

28

Tierps kommun

22

28

Olofströms kommun

22

27

Solna stad

25

27

Stockholm stad

25

27

Vetlanda kommun

25

26

Örebro kommun

28

26

Skövde kommun

28

26

Kumla kommun

28

25

Avesta kommun

31

25

Västerås stad

31

25

Skara kommun

31

25

Säters kommun

31

25

Kalmar kommun

31

24

Östersunds kommun

36

24

Knivsta kommun

36

24

Högnäs kommun

36

24

Österåkers kommun

36

24

Trelleborgs kommun

36

24

Karlskoga kommun

36

23

Borås stad

42

23

Heby kommun

42

23

Västerviks kommun

42

23

Karlstads kommun

42

23

Tyresö kommun

42

23

Vellinge kommun

42

23

Sundbybergs stad

42

23

Falkenbergs kommun

42

23

Luleå kommun

42

Den bi-vänligaste storstaden *
Göteborgs stad
Malmö Stad
Stockholm Stad

Den bi-vänligaste pendlingskommunen nära storstad *
Lomma kommun
Sollentuna kommun
Järfälla kommun

Den bi-vänligaste större stad *
Helsingborgs stad
Borlänge kommun
Linköpings kommun

Den bi-vänligaste pendlingskommun nära större stad *
Tierps kommun
Kumla kommun
Säters kommun

Den bi-vänligaste lågpendlingsnära kommunen nära större stad *
Motala kommun
Finspångs kommun
Flens kommun

Den bi-vänligaste mindre stad/tätort *
Katrineholms kommun
Kristianstad kommun
Skövde kommun

Den bi-vänligaste pendlingskommun nära mindre stad/tätort *
Nybro kommun
Olofströms kommun
Skara kommun

Den bi-vänligaste landsbygdskommunen *
Vetlanda kommun
Mora kommun
Sunne kommun

Den bi-vänligaste landsbygdskommunen med besöksnäring *
Leksands kommun
Båstads kommun