Problemen med de certifierade jätteräkorna

Certifierade jätteräkor från tropikerna säljs i flera butiker och restauranger. Även om Naturskyddsföreningen i princip är positiva till miljömärkningar står vårt budskap fast: ät inte odlade tropiska jätteräkor – oavsett certifiering.

När räkdammar anläggs förändras hela kustlandskapet och naturliga ekosystem, som mangrove och våtmarker, påverkas negativt. Ett av de största hoten mot havens biologiska mångfald är just förändrad mark- och kustanvändning på grund av exploateringStorskaliga öppna räkodlingar placerade i kustzonen bidrar dessvärre till båda dessa problemHär kan du läsa mer om problemen med räkodlingar.  

Forskning visar också att de ekosystem som förstörs av räkodlingarna istället hade kunnat ge långsiktiga intäkter i form av kolinlagring, kustskydd, rik biologisk mångfald och fiskemöjligheter, vars värde vida överstiger produktionen av räkor. Intensiva räkodlingar är alltså på lång sikt en förlustaffär – både för miljö och människa.   

För låga krav på certifiering av räkor 

Som en del i att försöka lösa några av alla de problemen räkodlingar orsakar har olika certifieringar tagits fram under årenÄven om vi i princip är positiva till miljömärkningar anser vi att 

  • Kraven som ställs på certifierade räkodlingar generellt är för låga 

  • Efterlevnad av kriterier är allt för svag 

  • Certifieringsprocessen uppvisar brister 

I vår tidigare rapport ”I grumliga vatten granskade vi räkodlingar i Ecuador som certifierats av olika organisationer, bland annat den tyska miljömärkningen Naturland. Vi fann att flera kriterier hade brutits motbland annat återplantering av skövlad mangrove, att odlingarna bedriver verksamheten utan tillstånd från Ecuadors regering och att de dagligen kränker lokalbefolkningens rättigheterProduktionen uppfyllde alltså inte kraven – ändå certifierades räkorna. 

Är ASC-märkta räkor okej? 

Det är framförallt ASC-märkta räkor som idag återfinns i svenska butiker och i några av de större restaurang- och sushikedjornaI dagsläget finns det ingen forskning som visar att ASC-certifierade tropiska räkor leder till social och miljömässig hållbarhetTills detta är ordentligt utrett står vår avrådan fast: avstå från alla räkor odlade i tropikerna – oavsett certifiering

Det krävs rejäla förändringar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden samt säkra lokalbefolkningens tillgång till inkomst och matRäkor som odlas i stora kvantiteter och öppna system i kustzonen, vilket merparten av exporträkorna gör, hör helt enkelt inte hemma i framtidens mat.  

Om du vill äta skaldjur rekommenderar vi istället att du satsar på burfångad havskräfta och odlade/handplockade kungskrabbor, ostron, musslor eller pilgrimsmusslor. Fler goda alternativ på skaldjur och fiskar hittar du här: Ät fisk med gott samvete.

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!