Så påverkas ögonkorall av klimatförändringar

Hoten i haven är många, och den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. I Sverige hotas bland annat ögonkorallen.

Ögonkorall har funnits i Kosterfjorden i åtminstone 3 000 år. Idag finns bara ett enda rev kvar.
Ögonkorall har funnits i Kosterfjorden i åtminstone 3 000 år. Idag finns bara ett enda rev kvar i svenska vatten.

VAD ÄR ÖGONKORALL?

Visste du att det finns korallrev i Sverige? Ögonkorallen (Lophelia pertusa) är Sveriges enda art av revbildande stenkorall, och vad man vet finns levande koraller i dagsläget endast på två platser på svenska västkusten. Det enda egentliga revet finns i Kosterhavets nationalpark.

Ögonkorallrev växer mycket långsamt, men de kan bli mycket gamla och mycket stora. Prover på korallfragment i Sverige har visat att ögonkorall funnits i Kosterfjorden i åtminstone 3 000 år.

Ögonkorallrev är en viktig livsmiljö för många andra arter, och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Vid Sveriges ögonkorallrev hittar man många arter, som trollhumrar, armfotingar, svampdjur och flera hotade fiskarter.

HUR SKADAS DEN?

Ögonkorallen är kritiskt hotad. Klimatförändringarna är ett stort hot mot ögonkorall, eftersom både högre temperaturer och havsförsurning bland annat gör det svårare för korallerna att bilda sitt kalkskelett. 

Det största hotet mot ögonkorallreven är dock bottentrålning, eftersom trålen riskerar att slå sönder reven när den dras över botten. Äldre svenska rev har skadats svårt av trålningen, och består nu av döda korallklumpar eller har försvunnit helt. Idag är det inte längre tillåtet att tråla på reven, men korallerna kan ändå påverkas negativt eftersom bottentrålning leder till att sediment virvlar upp i vattnet och lägger sig på korallerna.  

Eftersom ögonkorall växer så långsamt så tar återhämtning efter en skada extremt lång tid, och om alla koraller har försvunnit från ett område så är risken stor att reven inte kan återhämta sig alls.

 

Ge en gåva till havet

Varje krona gör skillnad för havets hotade arter och livsmiljöer!