Så påverkas sjögräs av ohållbart fiske

Hoten i haven är många, och den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. Sjögräs hotas till exempel av ohållbart fiske.

Sjögräsängar är viktiga för den biologiska mångfalden, eftersom de fungerar som barnkammare för många fiskarter.
Sjögräsängar är viktiga för den biologiska mångfalden, eftersom de fungerar som barnkammare för många fiskarter.

VAD ÄR SJÖGRÄS?

Sjögräs är marina blomväxter som bildar ängar på grunda sedimentbottnar världen över. Det finns över 50 kända arter av sjögräs.

Sjögräsängarna är viktiga uppväxtområden för många fisk- och skaldjursarter och fungerar som födoplats för till exempel sjökor, havssköldpaddor och sjöhästar.

De renar också vattnet från föroreningar och näringsämnen, stabiliserar bottensediment, dämpar vågor och strömmar, och skyddar kusten från erosion. Dessutom lagrar de kol vilket hjälper till att mildra effekterna av klimatförändringar.

HUR SKADAS DET?

I tropiska sjögrässystem finns det många djur som betar sjögräsen direkt, och det ger negativa effekter om dessa djur blir för många. De betande djuren kontrolleras i sin tur av större rovdjur och om rovdjuren minskar i antal – på grund av till exempel överfiske – så kan det påverka sjögräset mycket negativt.

Vid Kenyas kust finns sjögräsängar i grunda laguner nära korallrev. Men här har under det senaste årtiondet stora mängder sjöborrar ätit upp hela sjögräsbestånd, vilket lett till erosion av bottnarna och minskade fiskefångster. Nya forskningsresultat visar nu att antalet sjöborrar ökar just när rovfiskarna på närliggande korallrev överfiskas och blir färre. 

Sjögräsängar är viktiga som barnkammare för många fiskarter, och en minskad mängd sjögräs resulterar därför i färre fiskar.