Stoppa importen av jätteräkor

Odlingarna av jätteräkor är en katastrof både vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Industrin förstör värdefull natur, påverkar klimatet och är djupt orättvis. Nu vill vi se att Sverige slutar importera jätteräkor.

Den svenska importen av odlade tropiska jätteräkor – även kallade scampi, gambas och tigerräkor - har ökat med 600 procent de senaste tio åren. Räkindustrin omsätter miljarder, men miljön och fattiga människor betalar ett högt pris vilket vi visar i vår rapport "I grumliga vatten". Rapporten beskriver räkindustrin i Bangladesh, men bilden som målas upp är inte unik. Samma problem finns i majoriteten av de länder där räkindustin breder ut sig. 

Livsviktig miljö förstörs 

De jätteräkor som säljs i Sverige produceras framför allt i Sydostasien. Räkorna odlas i stora dammar och för att ge plats åt dammarna huggs mangroveskog ned längs kusterna. Mangroven är mycket värdefull – bland annat fungerar den som barnkammare åt fisk och skaldjur, binder stora mängder kol i sina rötter och skyddar byar från stormar, tsunamis och jorderosion. När skogen huggs ned leder det till att stora mängder koldioxid frigörs vilket skyndar på klimatförändringarna. Mängden fisk i haven minskar, vilket bland annat drabbar miljontals fattiga som är beroende av fisk som proteinkälla.  

Dessutom används stora mängder skadliga kemikalier i produktionen. Det påverkar givetvis miljö och människor på plats, men också räkorna som livsmedel. Det är inte ovanligt att importerade jätteräkor stoppas innan de når svenska butiker när stickprover visar att räkorna innehåller rester av antibiotika. 

Fruktansvärda övergrepp på fattiga

Människor längst kusterna drabbas hårt av räkodlingarna. Odlingarna bevakas ofta av beväpnade vakter som inte drar sig för att skjuta de fiskare som försöker ta sig förbi. När saltvatten dessutom tränger in i jordbruksmarkerna förlorar den fattiga befolkningen i stort sett alla sina möjligheter att producera mat. Lokalbefolkningars protester slås ned brutalt. Undernäring, extrem fattigdom och fruktansvärda övergrepp är inga ovanligheter för människorna som bor på mark som har beslagtagits av räkindustrin, vilket de intervjuade i vår film "I grumliga vatten” vittnar om.

Efterfrågan driver på industrin

Det är lätt att skylla problemen med räkindustrin på korrumperade tjänstemän och svag myndighetstillsyn i ett land som Bangladesh. Men det är trots allt den rika världens efterfrågan på jätteräkor som driver på industrin. Genom att servera, köpa och sälja odlade tropiska räkor i Sverige hjälper vi oavsiktligt till att finansiera och uppmuntra en produktion som ödelägger miljö och kränker mänskliga rättigheter i fattiga länder.

Vi vill få stopp på importen 

Naturskyddsföreningen vill se miljölagstiftning och skapar tillsammans med våra samarbetsorganisationer runt om i världen opinion mot räkproduktion. Men vi kommer inte att lyckas utan aktiva konsumenter och återförsäljare. Därför uppmanar vi alla svenska restauranger, butiker, importörer och privatpersoner att sluta köpa, sälja och marknadsföra odlade tropiska jätteräkor.

Läs vår rapport "I grumliga vatten"