"Vi vet inte hur plasten påverkar människa och miljö"

Av de 322 miljoner ton plast som tillverkades globalt 2015 hamnar så mycket som 5-13 miljoner i naturen. Vad händer när all plast hamnar i naturen? Naturskyddsföreningens nya rapport "Rätt plast på rätt plats" fokuserar på den svårnedbrytbara plasten, både plastskräp och mikroplast och hur de påverkar naturen. 

Av de 322 miljoner ton plast som tillverkades globalt 2015 hamnar så mycket som 5-13 miljoner i naturen. Vad händer när all plast hamnar i naturen? Naturskyddsföreningens nya rapport "Rätt plast på rätt plats" fokuserar på den svårnedbrytbara plasten, både plastskräp och mikroplast och hur de påverkar naturen. 

Några exempel på de största källorna till plast i naturen/havet är plastförpackningar, fimpar , mikroplaster från textilier, , fiskeutrustning som tappas i haven, och däck som nöts och avger gummipartiklar.

Rapporten visar att syntetiska textilier släpper ut mycket mer svårnedbrytbara fibrer vid tvätt än vad vi tidigare vetat. En studie visar att 1 kg akryltyg släpper till exempel ifrån sig så mycket som 120 000 fibrer vid varje tvätt. Största delen av dessa fångas upp i reningsverken och hamnar i slam, som sedan sprids på åkermark. Därifrån kan de komma in i maskar, och andra levade organismer.

- Det finns knappt någon forskning om hur plaster påverkar mikroorganismer, växtlighet och produktion. Regeringen måste sörja för större satsningar på sådan kunskap, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Största problemet med plastskräp och mikroplast i naturen/havet är att mycket är så svårnedbrytbart att de kommer finnas kvar i hundratals år. Eftersom vi hela tiden tillför mer plast till naturen/havet kommer mängden plast att öka för varje år.

- Såväl produktionen som konsumtionen av svårnedbrytbar plast måste minska och vi måste bli bättre på att återvinna - och göra det på rätt sätt. Idag återvinns i princip enbart plastförpackningar i Sverige.  Plasten måste in i den cirkulära ekonomin där allt vi tillverkar i högsta möjliga grad återanvänds eller återvinns och ytterst lite slängs och eldas upp,säger Karin Lexén.

Fem krav från Naturskyddsföreningen

  • Innehållsförteckningar på alla konsumentprodukter som innehåller plast, så att vi vet vilka typer av plast det är fråga om och därmed kan återvinna på ett bättre sätt.
  • Mer pengar till forskning för att kunskapen om hur plast i naturen påverkar djur och människor.
  • Mer pengar till innovation och design. Så att vi hittar effektiva sätt att få in plasten i den cirkulära ekonomin.
  • Bättre återvinning. Mer plast måste samlas in och bli till nya produkter, även annan plast än plastförpackningar
  • Tekniska lösningar för till exempel tvättmaskiner, så att plastfibrer från syntetiska kläder inte spolas ned i avloppen.

Läs rapporten HÄR
Läs en sammanfattning HÄR 

Kontakt:
Jesper Liveröd, press- och PR-chef, 072-250 63 38

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!