PELUM UGANDA - Känsligt ekosystem kräver snabb omställning

Huvuddelen av Ugandas befolkning bor längs Victoriasjöns norra strand. Här faller regnet jämnt över året och här är jorden som mest bördig. Men ekosystemet är känsligt och klimatförändringar påverkar de småskaliga producenternas inkomster. Organisationen Pelum Uganda arbetar för en ekologisk omställning av lantbruket i Uganda.

Foto på två kvinnor och ett barn säljer grönsaker nära Masindi, Uganda.
För att klara av torkan och översvämningarna som ökat på grund av klimatförändringarna behöver Uganda ställa om lantbruket till ekologisk odling.

Foto:

Vlad Karavaved, Getty Images.
Afrika, Uganda Jordbruk och mat

Uganda är redan utsatt för klimatförändringar. Landets känsliga ekosystem drabbas hårt av torka och översvämningar. Något som får stor effekt då en majoritet av ugandierna lever av vad jorden ger – förutom mat till familjen, även inkomstbringande odling av bland annat ananas, bananer, kaffe, kryddor och mango. Omställningen till ett ekologiskt lantbruk är därför enda vägen framåt.

Pelum Uganda är en paraplyorganisation med ett 50-tal medlemsorganisationer som arbetar med att föra ut kunskap om ekologiskt lantbruk till småskaliga producenter. Totalt ingår cirka tre miljoner småbrukare i Pelum Ugandas nätverk. De driver frågor som tryggad tillgång till mat och utsäde, ett hållbart användande av naturresurser samt att tillvarata lokal kunskap. Pelum Uganda är del av det afrikanska Pelum-nätverket som finns i tolv afrikanska länder i södra och östra Afrika. Totalt når Pelums 200 medlemsorganisationer i storleksordningen tio miljoner småbrukare.

Pelum Uganda är även en del av initiativet EOA-I (Ecological Organic Agriculture Initiative) – en plattform för aktörssamverkan som till stor del drivs av det civila samhället och leds av Afrikanska Unionen. Arbetet går ut på att utveckla det ekologiska lantbruket på den afrikanska kontinenten.

Sedan 2009 samarbetar Naturskyddsföreningen med Pelum Uganda (Participatory Ecological Land Use Management) som har sitt huvudkontor i huvudstaden Kampala.

MER INFORMATION

Pelum Uganda deltar i Green Action Week, global miljövänlig vecka som under 2016 engagerade över fyrtio organisationer i 31 länder runt om hela jorden. Arrangeras av Naturskyddsföreningen i samarbete med Consumers International med fokus; ”ekologisk mat och jordbruksproduktion för alla”.

> Artikel om Green Action Week: Så här ställer världen om till eko