BAN TOXICS - Arbetar för en giftfri framtid

Att få fram guld till smycken orsakar en tredjedel av alla kvicksilverutsläpp i världen. Den småskaliga guldutvinningen kännetecknas av stora miljö- och hälsoproblem och usla arbetsvillkor. Det här försöker organisationen Ban Toxics råda bot på i Sydostasien och Asien.

Foto på en person som håller ett guldsmycke i sin utsträckta hand.
Ban Toxics arbetar bland annat med att få bort användningen av kvicksilver inom gruvbrytningen.

Foto:

Lus Liwanag
Asien, Filippinerna Miljögifter

Guldindustrin lämnar efter sig sår som är svårläkta. För när guld utvinns används ofta stora mängder kvicksilver eller cyanid. Många människor i Asien är beroende av de arbetstillfällen som guldindustrin ger, inte minst inom den småskaliga gruvutvinningen i extremt fattiga områden.

Genom vårt samarbete med organisationen Ban Toxics arbetar vi för att minska användningen av det farliga kvicksilvret.

Organisationens arbete för miljörättvisa ger fattiga människor tillgång till information om vilka kemikalier som är farliga. Då kan de göra medvetna val och undvika att köpa produkter som innehåller de här ämnena.

Fattiga människor är tyvärr ofta hänvisade till billigare produkter vilka många gånger innehåller fler skadliga ämnen, på grund av att de tillverkats i länder med svag kemikalielagstiftning, eller där det inte finns tillräckliga resurser hos myndigheterna att kontrollera att lagstiftningen följs. Ett annat vanligt förekommande problem är att tullen inte har tillräckliga resurser för att kontrollera att de importerade varorna följer landets krav på konsumentsäkerhet.

För att användningen av skadliga kemikalier ska bli färre arbetar de inom flera olika områden, bland annat med projekt med målet att skapa en giftfri skolmiljö och med att minska användningen av vissa kemikalier inom sjukvården. 

Organisationen bildades 2006 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2008. Kansliet ligger i Quezon City på Filippinerna.