Vilda grannar

Lär, skapa och ha kul utomhus! Nu finns Vilda grannar, ett skolmaterial för förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Ni hjälper de vilda djuren samtidigt som eleverna utvecklar sin relation till naturen. Det passar både i teoretiska och praktiska ämnen, som ett längre tema eller som enstaka lektioner. Planera tillsammans med eleverna och registrera klassen på kartan.

Karta: Vilda grannar-projekt i Sverige

Förskolor, fritidshem och skolklasser kan registrera sina projekt och utbyta tips och idéer med andra via kartan och sökfunktionen. Flytta kartan med två fingrar på mobil eller med muspekaren på dator.

  • Vilda smådjur
  • Groddjur
  • Fåglar
  • Bin och andra pollinatörer
  • Ut och njut

Vilda grannar-projekt

Här finns projekt och aktiviteter som passar förskolan, fritidshemmet och grundskolan. Blanda teori med upplevelser inom biologi, bild, slöjd, idrott och hälsa, svenska och samhällskunskap. I Vilda grannars bibliotek finns läsvänliga artiklar på svenska och engelska. Vilda grannar passar in i nästan alla ämnen.

Två igelkottar

Vilda smådjur

Var ska fladdermöss, igelkottar och ekorrar ta vägen när naturområden bebyggs med nya hus och vägar? Hjälp de vilda djuren genom att skapa nya boplatser!

Groddjur

Här finns ett helt skolmaterial om grodor och förslag på ett mindre och ett stort grodprojekt för klassen.

Fåglar

Lär om skogens ekosystem och om fågelarter som gillar att bo i gamla hålträd. Hjälp till att fixa fler bostäder.

humla, bi, salvia, bin, humlor,

Bin och andra pollinatörer

Vildbin, humlor, fjärilar och andra pollinerande insekter är livsvikta för oss människor. Vad kan vi göra gör att hjälpa dem?

Pannkakor på eld utomhus.

Ut och njut

Koppla ihop teoretiska ämnen med praktiska aktiviteter utomhus. Här finns tips till korta aktiviteter på skolgården eller hela friluftsdagar ute.

Barn läser på golvet på ett bibliotek.

Vilda grannars bibliotek

Här finns texter, filmer och bildstöd för er som vill fördjupa er om till exempel igelkottar, grodor eller allemansrätten.

Årshjul Vilda grannar

Planera för Vilda grannar

Ta gärna stöd av årshjulet och den pedagogiska handledningen för planering, genomförande och uppföljning av ert arbete med Vilda grannar. Vi ger dig tips på hur Vilda grannar kan användas i flera ämnen; No, Sl, Idh, Bi, So, Sv, Eng.

Om Vilda grannar

Vilda grannar är ett kostnadsfritt digitalt läromedel som har utvecklats av Naturskyddsföreningen i samarbete med Friluftsfrämjandet. Det syftar till ökad utomhusundervisning och ökad medvetenhet om vikten av att värna naturen och ekosystemen. Projekten och aktiviteterna går oftast att genomföra i ett naturområde i skolans närhet utan krav på avancerad utrustning.

Vilda grannar genomförs med bidrag från Svenskt Friluftsliv.

Om du har frågor kring Vilda grannar, kontakta verksamhetsledare Helena Lundmark, helena.lundmark@naturskyddsforeningen.se.

hand, peka, trädstam, skog

Naturskyddsföreningen i skolan

Prenumerera på skolnyhetsbrevet

Prenumerera på lektionstips och nyheter om Naturskyddsföreningens arbete för lärande för hållbar utveckling.