Undervisa och lär utomhus

Här kan ni hitta tips om hur ni kan koppla ihop teoretiska ämnen med praktiska aktiviteter utomhus. Lär om arter genom att inventera skolgården eller spela naturbingo. Eller ordna en friluftsdag där ni både sätter upp holkar och lagar något gott över öppen eld.

För lärare

Två tjejer med olika kläder på vintern.

Kläder efter väder

Bra utekläder är a och o för en lyckad utedag. Här finns kläd- och packtips, utan att det blir dyrt.

Vandring i skogen.

Säkra utedagar

Vad är viktigt att tänka på när klassen ger sig ut? Här finns checklistor för trygga och säkra uteäventyr.

Guider om friluftsliv

Vill du ha fler tips och råd? Hos Friluftsfrämjandet finns en hel kunskapsbank om att ge sig ut i naturen.