Projekt och aktiviteter för att hjälpa fåglar

I Sverige häckar trastar, hackspettar, mesar, ugglor, seglare och flera andra fåglar. En del av fåglarna är hotade.