Projekt för att hjälpa bin och andra pollinatörer

Vilda bin, fjärilar, blomflugor och skalbaggar är exempel på insekter som hjälper till med pollinering. Pollinerande insekter minskar både i mängd och i antal arter. Genom att skapa livsmiljöer där de kan hitta mat och bostäder kan vi hjälpa våra livsviktiga pollinatörer.

humla, bi, salvia, bin, humlor,

Skolmaterial om bin

Faktatexter, film, frågesport, lektionsupplägg och annat kul för att lära om bin och andra pollinatörer.