Vilda grannar lärarhandledning

Vilda grannar knyter ihop inom- och utomhusundervisning med praktiska projekt för djur och natur i närområdet.

Aktiviteter och svårighetsgrad kan anpassas utifrån elevernas ålder, från förskola upp till högstadiet. Arbeta gärna ämnesövergripande och involvera gärna eleverna i planeringen. Vilda grannar passar bra för att lära om djur och natur men även för att arbeta med demokrati och kunskaper om vilka som bestämmer om olika saker gällande parker, vägar, cykelbanor och grönområden.
Här finns förslag på Förberedelser, Planering med eleverna, samt Uppföljning och redovisning.

Årshjul Vilda grannar

Förbered Vilda grannar

Huvudsakliga ämnen: biologi, idrott och hälsa, slöjd, svenska och samhällskunskap. Egentligen kan Vilda grannar användas inom alla ämnen, det är upp till er som pedagoger hur ni vill använda materialet. Vilda grannar är ett sätt att addera upplevelsebaserat lärande till läroplanens övergripande syften såväl som mål i kursplanerna.

Förslag på arbetsgång: Bekanta dig med webbplatsen för att få en överblick. Titta på årshjul och aktivitetslista och fundera över följande frågor:

 • Vilka kollegor kan du involvera i Vilda grannar eller vill du jobba ensam?
 • Hur vill du inkludera eleverna i planering och val av projekt?
 • Behövs det en markyta, tillstånd, material, omkostnader? (Elevuppgift?)
 • Går det att få stöd av kommunen eller fastighetsägaren? Kan ni samarbeta och få bidrag av andra i samhället? Vill ni involvera vårdnadshavare?

Förslag på läroplanskopplingar: Grundskolan, Förskoleklassen och fritidshemmet, Förskolan.

Planering med eleverna

Förslag på planering tillsammans med eleverna:

 • Presentera Vilda grannar via hemsidan eller analogt med hjälp av bildkort
 • Prata om att planera tillsammans och dela ut årshjul och lista med förslag
 • Diskutera inne eller ge er ut och gör enkla fältstudier och undersök platser och möjlighet för planteringar, växtkompost, holkar och bon, en naturstig och så vidare
 • Läs om olika djur och se filmer som finns i Vilda grannars bibliotek
 • Ta inspiration och diskutera med hjälp av bilden på den gröna skolgården med plats för vilda grannar
 • Diskutera och rösta fram favoritprojekt och lämplig månad
 • Fyll i årshjulet i A3 och sätt upp på väggen
 • Registrerade era planerade projekt på hemsidan för Vilda grannar
 • Dela era planer i veckobrev och på skolans hemsida
 • Genomför era projekt för vilda grannar

Dokument att skriva ut:


Registrera era planerade aktiviteter så att ni syns på kartan. Det skapas också en unik sida med era uppgifter som går att dela med vårdnadshavare.

Er sida kan uppdateras längre fram. Spar lösenordet som kommer i mailen.

Genomförande

Sätt igång att läsa, utforska, snickra, dekorera, reparera, gräva, odla, laga, leka, vila, njuta och reflektera! Ta gärna bilder under arbetets gång. Lägg till bilder och kommentarer i registreringen om ni önskar. Allt går sen att dela med föräldrar och kollegor via länken till den unika sida som skapades vid registreringen. Använd lösenordet som du fått på mejlen.

Mall för riskanalys samt information till skolledning inför en utflykt finns att hämta i Friluftsfrämjandet artikel om säkra utedagar.

Bra tips om kläder och packning finns i artikeln Kläder efter väder.

Uppföljning och redovisning

Följ era insatser. Får de resultat? Vilka kunskaper och upplevelser har eleverna fått med sig? Vad blev bra/mindre bra och varför? Hur har projekten hjälpt djuren och naturen?

Förslag på olika sätt att visa upp ert arbete för andra:

Fortbildningsmöjligheter

Fyll på med kunskaper och inspiration om friluftsliv och utomhusundervisning. Här finns kostnadsfria kurser i olika omfattning, från 30 minuter till 20 timmar.

Laga mat ute, laga mat på stekhäll

Enkelt friluftsliv för alla åldrar

En digital kurs som tar 30 minuter att genomföra. Ledare från Friluftsfrämjandet delar med sig av sina bästa tips för det enkla friluftslivet.

Mefis, friluftsliv, skolan, fortbildning

Mer friluftsliv i skolan

En kostnadsfri fortbildning för lärare och pedagoger i grundskola och fritidshem som vill utveckla sin utomhusundervisning. Erbjuds på flera orter i landet och sker under två heldagar i lättillgängligt naturområde.

Webbkurs i utomhusdidaktik

Skolverket erbjuder en digital kurs (20 timmar) för lärare i förskoleklass och på fritidshem som vill utveckla kunskaperna om utomhusundervisningens positiva effekter på elevernas lärande och hälsa.