Bivänliga kommuner

Vår undersökning ”Sveriges bivänligaste kommun 2020” visar hur långt kommunerna kommit i arbete med att gynna bin och andra pollinatörer. Genom aktiva och strategiska insatser kan kommunerna göra en viktig skillnad som är avgörande för den biologiska mångfalden.

Sveriges bivänligaste kommun är Helsingborg

Helsingborgs stad har landets mest ambitiösa arbete för att gynna bin och andra pollinatörer och kom på förstaplats med 51 poäng i rapporten. Därefter kom Göteborg följt av Motala och Lomma. 

Det är fantastiskt att se vilket arbete många kommuner gör med allt från blommande vägkanter till ekologisk mat i skolan. 136 kommuner har redan gjort om gräsmattor till ängar! Samtidigt har många kommuner mycket kvar att göra.

Ny rapport: Sveriges bivänligaste kommun 2020

En undersökning bland Sveriges kommuner om arbetet för att gynna vilda bin och andra pollinatörer, som utgår från Naturskyddsföreningens lista på åtgärdsförslag. Enkätundersökningen besvarades av 212 av landets kommuner och ger en unik bild av hur långt arbetet kommit. Läs rapporten här. (Reviderad version juli 2020)

Pressmeddelande: Sveriges bivänligaste kommun 2020
Läs här.

Exempel ur rapporten: 136 kommuner gör om gräsytor till ängar
Se alla 136 kommuner här.

Naturskyddsföreningen uppmanar Sveriges kommuner att:

 1. Ta fram en kommunal aktionsplan för att gynna pollinatörer.
 2. Ta reda på utgångsläget idag, inventera miljöer lämpliga för pollinatörer.
 3. Gör om kommunala gräsytor till ängar och blommande mark.
 4. Sköt kommunala planteringar med hänsyn till pollinatörer.
 5. Ta bort kemiska bekämpningsmedel som kan skada bin och andra pollinatörer.
 6. Ta hänsyn till pollinatörer vid planering och anläggning av nya områden.
 7. Skapa blommande vägkanter genom att sköta dem med hänsyn till pollinatörer.
 8. Ta bort invasiva arter, ex blomsterlupin, som tränger ut blommor viktiga för pollinatörer.
 9. Erbjud större andel ekologisk mat i kommunal verksamhet eftersom ekologisk produktion ger mer blommande marker.
 10. Gynna ekologiska lantbrukare i kommunen.
 11. Gynna naturbete som håller blommande marker öppna.
 12. Informera och involvera företag, föreningar, vägsamfälligheter och kommuninvånare i arbetet.
 13. Involvera skolor och förskolor i arbetet.

Övrigt material

Handledning: Från gräsytor till ängar 
En praktisk handledning för kommuner och andra med stora grönytor i urbana miljöer.
Handledningen samlar aktuell kunskap och praktiska tips för den som vill omvandla gräsytor till blommande mark.

Blomrika vägkanter
Material för kommuner och andra som vill skapa blomrika vägkanter

Rapport: Sverige surrar
18 föregångsprojekt som gynnar pollinatörer i Sveriges kommuner. Reviderad 2020-07-06.

 

Byt till eko – rädda bina

Gör en viktig räddningsinsats för bina. Välj eko så långt det är möjligt varje gång du handlar!