Favoritdjur

Rösta på ditt favoritdjur

Vilket djur vann flest hjärtan? Mellan 2 maj och 22 maj kunde du rösta på din favorit bland tio utvalda svenska djurarter. Nu är omröstningen avslutad och här kan du se resultatet.

Vinnaren är igelkotten!

Med cirka en fjärdedel av rösterna vann igelkotten flest hjärtan. 

Här är hela listan:

 • 1
  Igelkott (1513 röster)
 • 2
  Lodjur (1383 röster)
 • 3
  Varg (727 röster)
 • 4
  Mosshumla (631 röster)
 • 5
  Svartfläckig blåvinge (438 röster)
 • 6
  Utter (251 röster)
 • 7
  Fjällräv (213 röster)
 • 8
  Stare (209 röster)
 • 9
  Vitryggig hackspett (188 röster)
 • 10
  Grönfläckig padda (103 röster)

Visste du detta om igelkotten?

Igelkotten (Erinaceus europaeus) kan tyckas vara vanligt förekommande. Men faktum är att den klassas som nära hotad på Artdatabankens rödlista. Biltrafik, storskaligt jordbruk och miljögifter är stora hot.

Vilka blev vinnarna av boken Naturligtvis!?

Tio lyckliga vinnare har nu slumpmässigt lottats fram och kommer att kontaktas under vecka 21 via mejl och telefon.

Agera för att rädda våra rödlistade arter:

Bli medlem

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Bli medlem och stå upp för naturen tillsammans med oss. Ju fler medlemmar vi är, desto större kraft har vi att förändra!

atmospheric, beach, calmness, color image, darkness, dusk, Europe, evening, freedom, holiday, horizon, horizontal, landscape, leisure, life in nature, nature, nature reserve, one person only, outdoors, reflection, Roslagen, Scandinavia, scenic, sea, silhouette, sky, spring, standing, Stockholm, sunset, Sweden, the Baltic Sea, tourism, tourist, water, woman, solnedgång, vatten, sommar, hav, sjö, klippor, siluett, horisont,

Ge en gåva

Kanske passar det inte att bli medlem just nu. Varmt välkommen att bidra med en valfri gåvosumma som passar dig. Din gåva är av stor betydelse och ger oss kraft att agera ännu starkare för natur och miljö!

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat. Men idag hotas många av världens arter och den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Det har blivit en av vår tids stora ödesfrågor, tillsammans med klimatkrisen. 

Att den biologiska mångfalden minskar orsakas framför allt av avverkning av skog och igenväxning av exempelvis ängs- och betesmarker, och därför återfinns de flesta hotade arter i skogen och odlingslandskapet.  Men även haven utsätts för snabba och stora förändringar, och där saknas också mycket kunskap för att på ett bra sätt utvärdera hur allvarlig situationen för ekosystemen är. Bottentrålning är den största påverkansfaktorn i havet, men även övergödning och miljögifter påverkar havsmiljön i stor utsträckning. Utan biologisk mångfald hotas exempelvis människors tillgång till mat, ren luft och vatten

Det handlar alltså inte bara om enskilda arter utan om hela ekosystem. Ett ekosystem karakteriseras av funktioner och processer, som till exempel pollinering, kolinlagring och fotosyntes som våra mänskliga samhällen är helt beroende av.

Den 22 maj, på Biologiska mångfaldens dag, uppmärksammar vi och många andra organisationer den biologiska mångfalden.