Så kan du hjälpa den rödlistade igelkotten

Miljögifter och ett mer likriktat odlingslandskap har gjort att det är svåra tider för vår kära igelkott. Men det finns saker du kan göra för att hjälpa de igelkottar som finns där du bor. Skapa vilda rum och ängar, spara en lövhög och låt bara din robotgräsklippare jobba dagtid.   

Hoten mot igelkotten är flera. I april 2020 klassades igelkotten som NT, Nära hotad på Artdatabankens rödlista. Ett mer storskaligt jordbruk, miljögifter i marken samt ökad trafik på landsvägar ledde till att den fridlystes 1972.  

Robotgräsklippare, ett hot mot vår igelkott 

Under många år verkade igelkotten sedan återhämta sig men nu pekar många trender på att den åter minskar. Bilar kör ofta över den igelkott som försöker korsa en väg och ett ännu mer likriktat jordbrukslandskap med färre små dungar och bra gömställen bidragit till att igelkotten minskat på landsbygden. Den syns istället numera mest i tätorternas trädgårdar. Men även i trädgårdar finns faror, som robotgräsklippare, andra skärande redskap och kemiska bekämpningsmedel. Många trädgårdar har dessutom brist på buskar, snår och lövhögar där en igelkott kan söka skydd dagtid eller under vinterns dvala. 

Rapportera gärna om du ser en igelkott, levande eller död, till Artportalen. Det hjälper forskarna att få mer information om igelkottens liv!  

Om du har en trädgård så finns det flera sätt att se till att igelkotten trivs. 

Så här kan du hjälpa en igelkott i din trädgård: 

 • Spara lövhögar under buskarna i trädgården så att igelkotten kan bygga ett sommarbo. 
 • Snickra ett vinterbo under semestern och sätt ut i trädgården. 
 • Ge igelkotten mat: hund- eller kattmat, matrester, vatten – inte mjölk. 
 • Var försiktig när du använder olika skärande redskap under buskar och snår eller i högt gräs där igelkottar ofta söker skydd dagtid. 
 • Programmera din robotgräsklippare att bara klippa dagtid, tillexempel mellan 10-16. Igelkottar är aktiva från skymning till gryning. 
 • Använd inga kemiska bekämpningsmedel i trädgården. 
 • Var försiktig när du bränner löv- och rishögar på våren. Flytta högen eller lyft upp och kika om där kanske ligger någon igelkott. 
 • Skapa ett vilt hörn i din trädgård där insekter och andra småkryp kan trivas. Det ger mat åt igelkotten. 
 • Cykla hellre än ta bilen. Då slipper igelkotten bli överkörd! 

Kolla löv- och rishögen extra noga på Valborg 

När det blir varmare ute finns det chans att en igelkott vaknar i en lövhög nära dig. Särskilt om du bor i stad eller tätort, eftersom igelkotten har blivit mer och mer av en stadsbo. 

Om temperaturen sjunker igen, som under kalla vårnätter, går igelkotten ofta tillbaka och lägger sig för att sova en stund till. Gärna i en trevlig rishög där den får vara ifred. 

Så här gör du för att inte råka steka en igelkott: 

 • Lasta om eller flytta din rishög innan du tänder majbrasan. 
 • Om det inte går, lyft upp och kolla så noga du kan under riset. 
 • Kontakta arrangörerna av Valborgsfirandet där du bor med den här informationen. Kanske de kan lägga majbrasan på en flotte, eller sätta upp ett staket runt rishögen så att igelkottarna inte kan komma in? 

Bli medlem och stöd arbetet för natur och miljö

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Varmt välkommen att bli medlem Sveriges största miljöorganisation. Tillsammans gör vi skillnad!

Naturskyddsföreningen arbetar för:

 • att bromsa klimatförändringarna
 • bevarande av biologisk mångfald
 • friskare hav och vatten
 • ett hållbart och ekologiskt jordbruk
 • att minska miljögifterna i vår vardag
 • ett hållbart skogsbruk och skyddande av värdefulla skogar. 

Utöver ditt värdefulla stöd ger ett medlemskap dig vår medlemstidning Sveriges Natur, tillgång till gratis aktiviteter, rabatt på tågresor med SJ och mycket mer.

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Stå upp för naturen

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Gillas av 21

Relaterat innehåll