Lägg sju sorters blommor på minnet

Lär dig sju sorters blommor i midsommar! Kunskapen om vilda blommor är snart utrotningshotad. Hjälp till och rädda blommorna i minnet och på ängen!

Vägkanter kan vara små miniängar med många olika blommor,

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Midsommarbuketten brukar innehålla sju sorters blommor, men blommande ängar blir allt ovanligare. Bara en bråkdel – ungefär en tusendel! – av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag.

Fjärilar och bin behöver ängsblommor

Mängder av fjärilar, bin och humlor är beroende av ängarnas blommor. Och vi människor blir gladare av blommor. Som tur är finns det fortfarande blommor kvar att plocka i midsommar. Så länge det inte är fridlysta växter så får man plocka blommor enligt allemansrätten

Vi vill att så många som möjligt ska se, uppleva och engagera sig för att hjälpa mångfalden på de ängsmarker som finns kvar. För att rädda det som är hotat behövs kunskap. Det är också lättare att förstå och bry sig om det som har namn. Därför är det viktigt att vi lär oss, och barnen hur några ängsblommor ser ut.

Så spana in eller plocka sju sorters blommor, tippa och håll blomsterkunskapen levande! Vi bjuder på förslag på sju blommor:

sju sorters blommor

Sju sorter, från vänster: Natt och dag (Melampyrum nemorosum), humleblomster (Geum rivale), ängsklocka (Campanula patula), prästkrage (Leucanthemum vulgare), skogsklöver (Trifolium medium) (liknar rödklöver men har litet blomskaft)
rödblära (Silene dioica) och käringtand (Lotus corniculatus).

Varför växer ängarna igen?

Ängarna växer igen när inga djur lägre betar och ingen slår med lie, räfsar och torkar örter och gräs för att spara som vintermat till djuren. När den gödande näringen togs bort från ängen och användes som mat till djuren, fylldes ängarna av de blommor som bäst klarade av och trivdes på mager och näringsfattig mark.

Några försvinner, andra tar över

Numera står gräs och blommor står kvar på ängar och vägkanter. De vissnar och bryts ner till gödande näring som går tillbaka till jorden. Med luftens nedfall från trafik, förbränning och jordbruket kommer dessutom också gödande ämnen.

Ängsblommor som trängs undan ersätts istället av växter som gillar gödsel och näring, som brännässla, ryssgubbe och älggräs.

Fem saker du kan göra för att hjälpa blommorna

1. Lär dig sju sorter
Lär dig själv, familj och kompisar sju sorters blommor i midsommar. Kunskapen om naturen är utrotningshotad. Ju mindre kunskap, desto svårare att både sköta och rädda den natur vi älskar. Lär man sig några, brukar man bli nyfiken på fler.

2. Lämna vilda hörn
Lämna vilda hörn i trädgården och på dikesrenar. Vänta tills blommorna blommat över och fröat av sig, slå sedan och räfsa bort gräs och blommor. Lägg resterna i komposten eller använd det som gröngödsel i odling när näringen behövs!

3. Gödsla inte
Gödsla inte där ängsblommor finns! Gödsel gynnar gräset. Hjälp de vilda blommor som vill ha mager mark.

4. Vild blomstergerilla
Bedriv lite blomstergerilla-aktiviteter. Samla frön och sprid i omgivningen. Det finns också fröpåsar med vanliga ängsblommor att köpa.

5. Håll ögonen öppna
Följ med på våra lokala kretsars blomsterutflykter eller hjälp till på Ängens dag, en familjefest när vi slår och sköter ängar som annars hade vuxit igen.

För att gynna ängsblommorna och hålla gamla ängar levande firar också  Naturskyddsföreningen därför varje år Ängens dag första helgen i augusti. Då samlas människor på många håll landet runt och slår, räfsar och städar ängar för att hjälpa blommorna och alla andra som lever på ängen!

>> Här finns exempel på ängar landet runt som sköts av Naturskyddsföreningen

Här hittar du det som sker på din ort >>
Köp eller låna en flora! Den virtuella floran hittar du här >>

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.