De livsviktiga bina

Läs texten och besvara frågorna.

Bin, humlor och andra insekter flyger från blomma till blomma och hjälper till att göra nya blommor, frukt och bär. Insekterna pollinerar och då gör de en så kallad ekosystemtjänst.

Utan bin och andra pollinerande insekter skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken i affären. Både honungsbin och vilda bin är väldigt viktiga för oss människor.

Honungsbin bor i bikupor som sköts om av människor. Många arter av vilda bin tycker om att bygga bon på marken i sand på ängar och sluttningar. Andra arter kan ha svårt att hitta boplatser där de kan lägga sina ägg. Det är ont om gammal skog och murkna träd med hål att krypa in i. 

Bina måste också hitta mat, pollen och nektar. Det finns för lite vilda blommor av olika sorter. Förr fanns det mer ängar och beteshagar där många olika blommor kunde växa. Skogsplanteringar och stora skogsmaskiner förstör mark som tidigare hade många olika arter. Odlingar där samma gröda odlas på stora fält och blommar under en kort tid gör att det blir ont om mat när blomningen är över. Bin klarar inte att flyga så långt och om det är för långt till maten kan de inte överleva.

Ett annat hot mot bin är bekämpningsmedel som används i odlingar och trädgårdar. Det kan göra bin och andra insekter sjuka så att de inte hittar vägen eller dör och det kan ta död på vilda blommor som de pollinerande insekterna är beroende av.

Frågor till texten

  1. Vad innebär pollinering?
  2. Var gillar vilda bin att bygga sina bon?
  3. Varför kan ekologiska odlingar vara bättre för bin och insekter?
Gillas av 10

Relaterat innehåll