De livsviktiga vilda bina

Läs texten och besvara frågorna.

Bin, humlor och andra insekter flyger från blomma till blomma och hjälper till att göra nya blommor, frukt och bär. Alldeles gratis. Det kallas för att pollinera.

Utan vilda bin och andra pollinerande insekter skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken i affären. De senaste åren har det blivit färre och färre bin. På vissa ställen har vissa sorters bin helt försvunnit.

Det råder mat- och bostadsbrist för vilda bin. De behöver något säkert ställe att lägga sina ägg på. De gillar att bygga bon i diken, gamla träd, och andra saker de kan krypa in i. Sådana ställen
blir allt svårare att hitta när en och samma gröda odlas på stora fält.

Bina måste också ha mat. Vildbin är petiga med maten och kan ofta bara äta från ett fåtal blommande växter. De är inte heller duktiga på att flyga långa sträckor. Är det för långt till maten kan bina helt enkelt inte överleva.

Ett annat hot mot bin är farliga bekämpningsmedel som används i det o-ekologiska jordbruket. Antingen kan det förgifta dem, göra dem sjuka eller ta död på de blommor som bina är beroende av.

Frågor till texten

  1. Vad innebär pollinering?
  2. Var gillar bin att bygga sina bon?
  3. Varför kan ekologiska odlingar vara bättre för bin och insekter?
Gillas av 4

Relaterat innehåll