Elevinstruktion: Onödigaste prylen

Vad är en onödig pryl? Dags att undersöka!

Din uppgift är att kartlägga en onödig pryl genom att utgå ifrån frågorna nedan. I del 1 och 2 undersöker du prylens målgrupp och hur den har tillverkats. Del 3 handlar om hur prylkonsumtionen påverkar samhället. 

Börja med att söka efter prylar på internet och välj ut pryl som du själv tycker är onödig. Alternativt, ta med dig en onödig pryl hemifrån. Försök hitta så mycket information du kan om prylen. Ett tips är att läsa produktbeskrivningen av prylen på webbsidor som säljer den.

1. Målgrupp och behov

Börja med att försöka ta reda på varför din pryl över huvud taget finns. Utgå ifrån följande frågor:

 • Beskriv prylen och varför du tycker att den är onödig.
 • Vilka tror du skulle vilja ha prylen?
 • Kan den användas till mer än en sak?
 • Är prylen trendig eller kan den bli trendig? Hur?

2. Tillverkning och resursanvändning

Ta reda på mer om din onödiga pryl. Utgå ifrån följande frågor:

 • Vilka olika material och komponenter består prylen av? Går den att återvinna?
 • Var tror du att prylen har tillverkats? Varför just där?
 • Vad kan tillverkningen av prylen ge för konsekvenser för miljö och människor?
 • Går det att reparera prylen om den går sönder? 

3. Konsumenten och samhället

Beskriv hur överkonsumtionen påverkar samhället. Utgå ifrån följande frågor:

 • Varför tror du att folk köper prylar som de egentligen inte behöver?
 • Vilka argument finns det för och emot tillverkning och konsumtion av prylar? 
 • Vad behöver du som konsument veta om tillverkningen av en pryl för att göra ett ansvarsfullt val med hänsyn till både miljö och människor?
 • Kan konsumenter bidra till en hållbar utveckling? I så fall, hur?
Gillas av 5