Läroplanskopplingar: Finn fem fel (1-9)

Lgr 22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Idh: Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer.

Sv: Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

1-3

Idh: Allemansrättens grunder.

Sv: Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

4-6

Idh: Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Sv: Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

7-9

Idh: Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken. 

Sv: Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!