Läroplanskopplingar: Var hamnar miljögifterna? (1-9)

Lgr 11

Biologi

Centralt innehåll åk 1-3

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. 
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.  

Centralt innehåll åk 4-6

  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Kemi

Centralt innehåll åk 4-6

  • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Centralt innehåll åk 7-9

  • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Hem- och konsumentkunskap

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll åk 1-6

  • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. 
  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Centralt innehåll åk 7-9

  • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!