Fräscha frukter

När äpplen eller annan frukt odlas kan de komma insekter och svampar till träden eller växterna för att mumsa på dem. Det kan göra att det blir färre frukter.

Odlaren kan spruta konstgjorda kemiska bekämpningsmedel på äppelträden så att insekterna dör och svampar inte kan växa. Då blir äpplena fina utan prickar och angrepp.

Men bekämpningsmedel kan innehålla ämnen som inte är bra för naturen. De hamnar till sist i mark, sjöar och hav. De som jobbar i fruktodlingarna och använder medlen kan också bli sjuka av
dem.

Istället kan man locka dit eller sätta ut andra insekter som äter upp de ovälkomna insekterna. Det gör ekologiska odlare.

Till exempel kan man använda sig av parasitsteklar i tomatodlingar. De gillar mjöllöss som gillar tomatplantor. Parasitsteklarna äter upp mjöllössen och tomatplantorna kan växa ifred.

På äppelträd kan man använda falska parningsdofter som förvirrar krypen så att de inte parar sig. Då blir de inte så många – och äpplena kan växa till sig i lugn och ro.

Frågor på texten:

  1. Varför används kemiska bekämpningsmedel på vissa gårdar?
  2. Var hamnar bekämpningsmedel som släpps ut?
  3. Hur kan parasitsteklar hjälpa en bonde?
Bli först att gilla!