Känsliga knölar

Läs texten och besvara frågorna.

Potatis växer på åkrar. Själva potatisknölen ligger under jorden och det som sticker upp kallas för blast.

Bladmögel gillar potatisplantorna och mumsar gärna på dem. Då växer potatisen sämre. Vissa sorters potatis angrips oftare än andra sorter. Om potatisen odlas på samma åker år efter år lockas ännu mer bladmögel fram.

Potatisplantor är faktiskt en av de mest känsliga ät-växterna som odlas i Sverige. De o-ekologiska odlarna använder konstgjorda kemiska bekämpningsmedel så att bladmögel och ogräs dör.

Det knepiga är att medlen inte bara stannar på potatisplantan, utan sprider sig till marken och vattnet och är skadliga för djur som finns där.

De som odlar eko-potatis använder inte skadliga kemiska bekämpningsmedel.

Frågor till texten

  1. Vad kallas potatisplantans delar under och ovan jord?
  2. Var hamnar ofta bekämpningsmedel förutom på potatisplantan?
  3. På vilket sätt är ekologisk potatis bra för naturen?
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll