Vad betyder miljömärkningarna? (7-9)

I den här övningen får eleverna fördjupad kunskap om märkningar på produkter i handeln, reflektera över falsk miljömärkning och själva skapa kriterier och egna miljömärkningar.

Ämnen: Ge, Hkk, Sh, SO

Tidsåtgång: En lektion, eller 2-3 lektioner om elevuppdraget görs.

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9

Målet med övningen är att ge eleverna fördjupad kunskap om olika miljömärkningar, vad de står för och hur de kan underlätta för konsumenten att göra medvetna val. Övningen tar även upp falska miljömärkningar samt ger eleverna i uppdrag att skapa egna miljömärkningar. 

Genomförande

Moment 1: Olika miljömärkningar  

1. Inled med att låta eleverna skriva upp alla miljömärkningar de känner till. Samla på tavlan eller låt eleverna skriva i ett ordmoln i exempelvis Mentimeter. 

2. Visa bilden med olika miljömärkningar på tavlan. Vilka märkningar har eleverna fått med och vilka saknades? Kunde de någon annan märkning? Red ut vad de olika märkningarna står för. Ta hjälp av t.ex. Medveten konsumtions märkningsguide.

3. Låt eleverna diskutera, först parvis därefter i helklass: 

  • Varför finns miljömärkningar? 
  • Vilka olika slags produkter brukar ha miljömärkningar?
  • Varför är inte alla varor miljömärkta?
  • Vad betyder tredjepartmärkning?
  • Saknar ni någon miljömärkning? 

Moment 2: Falska miljömärkningar 

Låt eleverna läsa artikeln Så lurar klädindustrin dig med falsk miljömärkning i Sveriges Natur. Diskutera texten utifrån följande frågor: 

  • Vilka exempel på falsk miljömärkning tar artikeln upp? Vad är det företagen i artikeln försöker göra?
  • Vad kan det finnas för anledningar till att företag använder sig av falska miljömärkningar?  
  • Hur fungerar marknadsföringslagen vad gäller miljömärkningar? Skulle något kunna förbättras?
  • Vad kan man som konsument göra om man utsätts för, eller misstänker, falsk miljömärkning?

Om tid! Leta falska miljömärkningar på nätet eller på fysiska produkter. Fundera över vilka knep märkningen använder och vad avsändaren vill förmedla. 

Moment 3: Elevuppdrag - Skapa en egen miljömärkning

Dags för eleverna att skapa egna miljömärkningar! Här får de bestämma både form och innehåll på en miljömärkning, med möjlighet att rikta in sig på någon miljöfråga eller produkttyp som intresserar dem särskilt mycket.

Dela ut och gå igenom elevuppdraget. Kom överens i klassen om när och hur arbetet ska redovisas. Låt eleverna arbeta parvis eller i grupper om tre. 

Redovisning

Redovisa i tvärgrupper där eleverna får möjlighet att diskutera och jämföra sina miljömärkningar med varandra. Sätt ihop till en gemensam utställning till exempel på skolan, biblioteket, i sociala medier eller annan lämplig plats.

Nyckelord: hållbar utveckling, konsumtion , produktion, miljö, naturresurser, design, kreativitet, gruppuppgift, aktivitet, symboler.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll