Fakta eller greenwashing? (7-9)

Här får eleverna fördjupa sig i begreppet greenwashing genom att titta närmare på två exempel där företags miljöpåståenden blivit uppmärksammade och ifrågasatta.

Ämnen: Bi, Ge, Sh, Sv

Tid: Ca 1-2 lektioner.

Länk till läroplanskopplingar: åk-7-9

Målet med övningen är att eleverna får en fördjupad kunskap kring begreppet greenwashing, reflektera över och kritiskt granska hur verksamheter, genom marknadsföring, försöker skapa olika bilder av produkter och tjänster.

Genomförande

1. Begreppet greenwashing

Dela artikeln från Miljö & Utveckling med eleverna. Be eleverna fundera över frågeställningarna:

  • Vad innebär begreppet greenwashing?
  • När får ordet "miljövänlig" användas?
  • Varför utsågs Preem till vinnare av "Greenwashpriset" 2019?

Diskutera i helklass.

Tips! Kolla upp vad Konsumentverket säger om miljöpåståenden i reklam.

Greenwashing, pump, bensinpump

2. Exemplet Preemraff

Preemraff i Lysekil är Skandinaviens största oljeraffinaderi och drivs av Preem. För några år sedan planerades en utbyggnad av raffinaderiet för att kunna öka produktionen av bensin och diesel. En sådan utbyggnad skulle leda till en markant ökning av Sveriges totala koldioxidutsläpp och göra Sveriges miljömål om begränsad klimatpåverkan mycket svårt att nå. Samtidigt beskriver företaget att deras verksamhet bedrivs med utgångspunkt att bevara miljön för framtida generationer och att deras tankstationer är laddade med grön talloljediesel.

Låt eleverna diskutera, först parvis, därefter i helklass:

  • När får man kalla något "grönt"? Jämför med miljömärkt. Vad är skillnaden? 
  • Hur tar man reda på om en verksamhet marknadsföring är korrekt?

Tips! Lyssna på P3 Dokumentär: Spelet om Preemraff (28 min) och läs fler artiklar från det uppmärksammade fallet i Sveriges Natur: Samlade artiklar om Preemraff (2018-2020).

kläder, faktablad, våra, kläder, textil, konsumtion

3. Exemplet kläder

Dela artikeln Så lurar klädindustrin dig med falsk miljömärkning med eleverna. Be eleverna fundera över frågeställningarna:

  • På vilket sätt kan beskrivningarna som företagen använder sig av vara vilseledande enligt artikelförfattaren?
  • Vad tycker ni om företagens argument?

Diskutera i helklass.

4. Spana själva

Nu är det dags för eleverna att studera och diskutera olika verksamheters marknadsföring med fokus på deras kommunikation kring hållbarhet.

Elevuppgift:

  • Kan ni hitta exempel där ni misstänker greenwashing?
  • Av vilken eller vilka anledningar?

Skriv ner argument och spara källan.

Gå igenom elevuppgiften och fundera över lämpliga branscher att studera. För en dialog om hur man kan gå tillväga och lämpliga sökord.

Låt eleverna arbeta parvis så de kan diskutera under tiden de arbetar.

5. Redovisa och reflektera

Låt eleverna visa de exempel de hittat i helklass och presentera sina argument. Diskutera exemplen vidare i helklass. Varför, eller varför inte, anser de marknadsföringen vara greenwashing?

Avsluta med att reflektera över vem som beslutar om lagar och regler kring marknadsföring. Vart kan man vända sig om man har upptäckt vilseledande marknadsföring?

Passande fördjupningsövningar

Fler lästips

Nyckelord: greenwash, greenwashing, grönmålning, marknadsföring, reklam, sociala medier, policy, varumärke, kolla källan, källor, analysera, argumentera, fältuppgift, fältstudie, elevuppgift, gruppuppgift, företag, hållbarhetsrapport, granska hållbarhetsarbete.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll