Elevuppgift: Vad hände?

Vad hände?

Presentera ett exempel på en förändring som skett i samhället.

Förändringen kan vara historisk eller i nutid, stor eller liten, lokal eller global. Fråga gärna en äldre person om något som förändrats under deras livstid.

Din redovisning ska innehålla: 

  • Rubrik
  • Vad var det som förändrades?
  • Vad satte igång förändringen (händelser, aktörer, osv)? 
  • Vilka krafter och verktyg var avgörande för att förändring kunde ske?  Som inspiration kan du titta i bildspelet Hur sker förändring?
  • Egna kommentarer och tankar kring förändringen.  

Illustrera eller bildsätt gärna.  

Lycka till! 

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll