Tänk eko - Fem frågor om ananas

GRÖN GUIDE * Vi svenskar är nästan världsmästare på att äta bananer. Och nu gör allt fler exotiska frukter sitt intåg i butikerna. Fördelarna med att välja ekologiskt när det gäller bananer känner de flesta av oss till. Men hur är det med den söta ananasen?

1. Finns det några miljöproblem med ananas? 

Artikel 2014-5 Carl-Axel Fall

GRÖN GUIDE * Vi svenskar är nästan världsmästare på att äta bananer. Och nu gör allt fler exotiska frukter sitt intåg i butikerna. Fördelarna med att välja ekologiskt när det gäller bananer känner de flesta av oss till. Men hur är det med den söta ananasen?

1. Finns det några miljöproblem med ananas? 

Ananas har mycket gemensamt med bananer. Tyvärr. Precis som bananer odlas den främst på stora plantager med frikostig användning av olika kemiska bekämpningsmedel. Medlen sprutas ofta från flygplan eller med andra me-toder som gör att de sprider sig över stora områden. Därför drabbas även barn och vuxna som bor i byarna omkring. Kemikalierna kan orsaka cancer och akuta förgiftningar samt skada fortplantningsförmågan. Undersökningar visar att barn som bor nära besprutade plantager kan få problem med inlärning och att koncentrera sig. Medlen rinner dessutom ner i vattendragen där de orsakar fiskdöd och gör dricksvattnet otjänligt.

2. Kan det vara farligt för mig?

Livsmedelsverket tar stickprover för att kontrollera om det finns bekämpningsmedelsrester i ananas och annan importerad frukt. Det är inte ofta som gränsvärdena överskrids. Under 2013 togs prover i totalt femton ananas-frukter; inget av dessa överskred gränsvärdena men i 90 procent av proverna fanns det ändå spår av bekämp-ningsmedel. Enligt Livsmedelsverket är detta ofarligt. Det finns dock forskare som varnar för att den sammanlagda effekten av många olika slags kemikalier inte kan nonchaleras, även om det handlar om mycket små mängder. Många ämnen är hormonstörande, och för sådana är dagens gränsvärden inte ens tillämpbara.

3. Måste jag avstå från ananas?

Nej, allt fler butiker har börjat sälja färsk ananas som är ekologiskt odlad. Miljömärkt konserverad ananas är dock svårare att hitta, liksom juice. Däremot finns ett ökat utbud av torkad ekologisk ananas. Genom att fråga efter den i butiken hjälper du till att öka efterfrågan på eko-ananas.

4. Blir det inte väldigt dyrt med ekologisk ananas?

Prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt odlad mat minskar och det gäller även för ananas. Och ju större efterfrågan blir, desto mer krymper den. Kanske behöver vi inte äta importerad färsk ananas så ofta? När man dessutom vet att det tar nästan två år att odla fram en ananas – då kanske det inte känns lika dyrt.

5. Varför ska jag bry mig? 

Därför att ananas ofta odlas med metoder som skadar människor och miljö. Flera av de kemiska bekämpningsmedel som används är så farliga att vi har förbjudit dem i EU-länderna. Genom att ställa krav på importerade frukter kan vi bidra till bättre förhållanden för människorna som arbetar på plantagerna och för dem som lever i byarna runt omkring. Dessutom gynnar det växt- och djurlivet som också drabbas hårt av gifterna.          

Susanne Liljenström

Ekologisk klimatbov?

Transporterna svarar sammantaget för en ganska liten del av matens totala klimatpåverkan. För de flesta livsmedel betyder den egna bilresan till och från butiken mer än själva produktens frakt från ursprunget.

Ekologisk märkning av ananas och andra frukter säger inget om transporten. Flygfraktad frukt är helt klart ett klimatminus. Många som är ekologiskt medvetna väljer bort flygtransporterad frukt. Men för de flesta av oss är ändå detta en finlirsfråga. Det finns små klimatbovar på tallriken och det finns stora. Mycket kött på tallriken är en stor klimatbov. Har man koll på det kan man börja titta på andra faktorer.

Båtfrakter kan ske med goda klimatvärden. Apelsiner, kiwi och citrusfrukter har ofta en helt acceptabel båttransport bakom sig. Om båtfrakten sker med kylcontainrar kan dock klimatpåverkan bli påtaglig. Men en lång lokal transport med lastbil efter avlastningen från båten kan slå ändå hårdare mot klimatet. 

– Även om varorna är märkta med ursprungsland är det svårt att ha full koll på transporterna då det inte säger något om de nära transporterna, säger Emelie Hansson på Naturskyddsföreningen.

Konserverad och torkad ananas har med stor sannolikhet goda klimatvärden. 

Carl-Axel Fall

Fakta om ananasen

Planteringen av ananas görs för hand. Efter 18 till 20 månader är ananasen mogen och färdig att skördas. Även detta görs för hand. Omkring 15 månader senare kan samma planta ge ytterligare en frukt. Därefter rivs hela fältet upp och man börjar om igen. 

Huvuddelen av den färska ananas som finns att köpa i Sverige kommer från Costa Rica. Vår import av ananas har femfaldigats under de senaste tio åren. Efterfrågan stiger också på andra håll och i Costa Rica, Filippinerna och andra odlarländer ökar nu produktionen, ofta genom uppodling av stora arealer värdefulla naturskogar och våtmarker.

Källor: Naturskyddsföreningen, Krav, Consumers International.

Svensk mjölk – röd ko

En röd Arlakossa på mejeriförpackningen betyder att varan bygger på 100 procent svensk mjölk. I vissa produkter ingår mjölk från Finland eller 

Danmark, då blir det ingen röd kossa på förpackningen. Arla arbetar på att införa mer exakt information på produkter med mjölk från olika håll.

Kaffesumpen värmer

Kaffesump som värmer byggnader eller används som drivmedel. Det låter som en utopi, men har visat sig fungera. Det har den 23-årige engelsmannen Artur Kay visat. Han får 500 000 euro för sin idé i Postkodlotteriets internationella tävling Green Challenge. Stora investeringar görs nu i England.

Conscious Denim

Så kallar H&M sin nya jeanssatsning. Jeansplaggen säljs i samtliga 1 000 butiker och ska ses som ett uttryck för kläd-kedjans ambition att svara upp mot högre miljökrav. Spanska kriterier från Jeanologia för vattenförbrukning och energi ligger bakom.  Blåjeansen ser ut att bli lite grönare.

Fritt fram för öringarna

GRÖN GUIDE *Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen har på många håll återskapat gamla fiskvägar. Nu är även elbolaget GodEl aktivt som miljövårdare. Tillsammans med Sportfiskarna har bolaget återställt naturliga vandringsvägar i den lilla Muskån på Södertörn utanför Stockholm. Här revs en gammal damm i slutet av augusti. De som var på plats kunde skåda en stor öring som kämpade sig upp i ån så fort grävskopan gjort sitt.  

Projektet kostar en halv miljon kronor och de pengarna kommer från Naturskyddsföreningens naturvårdsfond som byggs upp av pengar från Bra Miljöval el. GodEl säljer enbart Bra Miljöval-märkt el.

Med ganska enkla åtgärder kan vandringshinder som spelat ut sin roll eller bara är onödiga tas bort och fisken kan åter ta gamla lekområden i anspråk. Det ger fler fiskar i havet. Havsöringen är bara en av arterna som gynnas.

Laga eller slit och släng?

GRÖN GUIDE * En dag stod ekotoxikologen Magnus Hedenmark med familjens tvättmaskin som plötsligt bara vägrade. Maskinen, en Bosch-Maxx, hade alltid gjort ett bra jobb och var inte särskilt gammal.

Efter att ha googlat runt lite misstänkte han att det var kolen till motorn som var slut. 

Det borde man kunna greja själv, tänkte Magnus. I bakhuvudet surrade tankar om cirkulär ekonomi. Allt fler talar om att vi måste vara rädda om våra råvaror. Och att hålla en bra maskin igång måste ju vara bra mycket bättre än att ge den till skrot-Nisse. 

Han skulle också kunna ta hem en reparatör. Men det sätter igång en taxameter som räknar kronorna i tusental. 

Magnus hittade passande kol på nätet för 178 kr. För att byta kolen måste han plocka ur motorn. För att plocka ur motorn måste han vända maskinen upp och ned. Underst satt en plåt, den var popnitad och gick inte att ta bort med mindre än att plåten fick brytas upp. Till slut blev dock maskinen i ordning. I dag rullar den på bra igen.

– Någonstans tror jag att tillverkarna vill ha det så här. Det är naturligtvis konsumenten och miljön som i första hand är de stora förlorarna, men i längden även tillverkarna. Numera är det råvaru- och energikostnaderna som ökar mest för industrin. Företag som Bosch skulle lika gärna tjäna pengar på att hyra ut maskiner som kan underhållas i evighet i stället för att kränga nya. 

Maja Wikman Ulrich, pressansvarig på svenska Bosch, berättar att företaget har som policy att deras maskiner ska hålla 10-15 år. 

– Bosch har en stor serviceavdelning och vi har alltid reservdelar i minst tio år för våra produkter. Det är i dag mycket teknik i maskinerna och där det finns både vatten och el är det bättre att låta en fackman reparera. Men vi tar miljön på allvar och välkomnar en diskussion om hållbarhet och livslängder.

 Carl-Axel Fall

 

1,5

miljoner svenskar är i åldern 18-29 år, på väg ut i livet, har kanske just skaffat sin första bostad och börjar skapa egna vanor. Naturskyddsföreningen vill i en ny kampanj göra den gruppen smergy – till smarta energianvändare. Kampanjen drivs i hela Europa, EU finansierar. Se hemsidan smergy.se

8

terawattimmar el märkt med Bra Miljöval såldes av 54 elbolag förra året. Det gav 15 miljoner kr till projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar och cirka 7 miljoner till energieffektiviseringar. Dessutom säkerställs bland annat att vattenkraftverk släpper vatten och att aska från biokraftverk kan återföras till skogen.

25

centimeter. Där går gränsen för vad som kallas smått elavfall. Gamla elprylar som är mindre än så får från och med oktober nästa år lämnas in i större elbutiker. Om butiken har en säljyta större än 400 kvadratmeter blir den skyldig att ta emot gamla mobiltelefoner, elvispar, med mera, också om du inte handlar. Ett EU-direktiv ligger bakom.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.