Vitryggig hackspett

Rädda vitryggig hackspett

En akut hotad art i Sverige

Vi behöver din akuta hjälp med att rädda den vitryggiga hackspetten. Idag finns bara ett fåtal par kvar och risken är därför stor att den snart är helt utrotad i Sverige.

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad. Det är faktiskt så allvarligt att det bara finns ett fåtal häckande par kvar i hela Sverige. Det beror på att skogsbruket under lång tid varit inriktat på att leverera barrskog till industrin. Lövskogen som hackspetten trivs i, har huggits bort för att ge plats åt planterade barrträd. Det har skapat skogar som vitryggen och många andra djur och växter inte kan leva i.

Tillsammans kan vi rädda vitryggen

Vi håller koll på var vitryggarna finns, kartlägger lövskogarna och skapar nya vitryggsskogar. Vi har ett nätverk av engagerade medlemmar som hjälper till. Vi jobbar även med att föda upp nya vitryggiga hackspettar som vi sätter ut och stödutfodrar i lämpliga skogar.

Vi påverkar också skogsbolag och markägare för att de ska ta större hänsyn till både djur och människor i skogsbruket, och vi sätter press på politiker för att få till en bättre lagstiftning som skapar skogar som ger utrymme för växter, djur och människor. 

Men allt vi gör kostar pengar. Du kan hjälpa till. Var med och hindra vitryggig hackspett från att utrotas i Sverige. 

> Läs mer om vårt arbete för att rädda vitryggen och dess livsmiljöer

Stöd vårt arbete för att de fyra stora rovdjuren ska få finnas i vår natur.
För dig över 25 år - 295 kr per år eller från 24 kr/månad.