Minska bottentrålningen i svenska vatten

Bottentrålning är en av de vanligaste fiskemetoderna i Sverige. Samtidigt har Artdatabanken rödlistat 120 svenska marina arter där det största hotet mot deras existens bedöms vara bottentrålning. Det är dags för en förändrad fiskepolitik.

Trålfiske av siklöja i Bottenviken.

Bottentrålning är en av de vanligaste fiskemetoderna i Sverige. Samtidigt har Artdatabanken rödlistat 120 svenska marina arter där det största hotet mot deras existens bedöms vara bottentrålning. Och tyvärr pågår fisket även i våra mest värdefulla och skyddade marina områden.

Exempel på fiskar som trålas i svenska vatten:

  • Nordhavsräka, 100 procent
  • Siklöja (löjrom), 88 procent
  • Torsk fångad i Östersjön, 74 procent
  • Havskräfta, 68 procent

Förutom dessa arter fångas också många andra fiskar och skaldjur i mindre mängd och som bifångst, t.ex. marulk, hälleflundra och långa.

Dags för en förändrad fiskepolitik

Naturskyddsföreningen vill se ett regimskifte när det kommer till fiskepolitiken. Idag tillåter vi bottentrålning i de flesta områden men förbjuder den i specifika delar. Vi vill vända på lagstiftningen och förespråkar ett förbud av bottentrålning med undantag för specifika områden där den kan tillåtas efter en miljökonsekvensbedömning. Det borde givetvis också vara helt förbjudet att bottentråla i marint skyddade områden.

För att underlätta omställningen måste regeringen ta fram en strategi som stödjer användningen och utvecklingen av skonsamma redskap, prioriterar de fiskare som fiskar skonsamt och underlättar för yrkesfiskare som vill ställa om sitt fiske. Regeringen och forskningsinstitut borde också satsa på mer forskning kring effekterna av bottentrålning i både Östersjön och Västerhavet.

Föreningen vill ytterligare att regeringen ska driva på för minskade skattesubventioner inom fisket för alla EUs och världens fiskefartyg genom EU och World Trade Organisation. Det skulle gynna det skonsamma passiva fisket men också bidra till att fiskeflottans klimatpåverkan minskar.

Naturskyddsföreningen har sammanställt utbredningen och konsekvenserna av svensk bottentrålning i rapporten ”Fiska för framtiden". Här finns också råd till beslutsfattare om hur bottentrålningen kan minska i svenska vatten.

Vad händer i övriga världen? Läs mer om bottentrålning i Europa:

Bottentrålning är en stor fråga också i andra länder. T.ex. arbetar vår Europeiska paraplyorganisation Seas at Risk med frågan och tog 2009 fram en rapport: "Moving Towards Low Impact Fisheries 2009" om bottentrålning i Europa, en rapport från vår europeiska paraplyorganisation Seas at risk.

Även vår paraplyorganisation Coalition Clean Baltic har arbetat med frågan. Här kan du läsa deras rapport om bottentrålning i Östersjön.

Ge en gåva till havet?

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!