Konsten att bespruta en ananas

Den må vara gul och söt – men den oekologiska ananasen är en riktig miljöbov. Från det att skottet planteras till dess att frukten är paketerad blir ananasen badad i farliga kemikalier. Följ med oss till Kenya och Filippinerna och lär dig konsten att bespruta en ananas.

Vi kämpar för att maten du äter ska vara fri från miljögifter. Hjälp oss i kampen med en slant.

Är du med? Så här kan det gå till:

Steg 1. Marken sprutas med bekämpningsmedlet parakvat. Det är sedan länge förbjudet inom EU och mycket skadligt för människor.

Steg 2. Fälten gasas med dichloropene. Medlet är potentiellt cancerframkallande och förbjudet inom EU.

Steg 3. Växtdelarna som ska planteras får ett bad i chlorpyrifos och ozamyl. De båda bekämpningsmedlen kan påverka nervsystemet hos människor och vara dödliga för växter och djur. Ibland blir det också ett bad i det giftiga svampmedlet Aliette.

Steg 4. Ananasen planteras ut.

Steg 5. Väl i jorden besprutas plantorna med bekämpningsmedel mot ogräs, insekter, svamp och mask. Bland annat används det potentiellt cancerframkallande Bromacil och de giftiga medlen Ametryn och Hyvar (samtliga förbjudna inom EU). 

Steg 6. Efter två månader börjar man i vissa fall bespruta mot skadedjur och svamp, främst med oxamyl och chlorpyrifos (användes vid det inledande badet).

Steg 7. I sjätte månaden sprutas plantorna med det mycket giftiga insektsmedlet diazinon (förbjudet inom EU).

Steg 8. Dags att skörda.

Steg 9. Den ananas som ska säljas färsk klorbadas. 

Steg 10. Frukten vaxas, blåstorkas och packas.

Besprutning av ananasplantage

Miljöskurk på burk

Mellan 2002 och 2012 femdubblades Sveriges import av färsk ananas. Vi konsumerar även stora mängder konserver, juicer och andra produkter med ananas. Större delen är oekologisk. 

Under 2013 tog Livsmedelsverket stickprover på färsk ananas. Samtliga visade på kemikaliehalter under gränsvärderna. Å andra sidan fanns spår av bekämpningsmedel i 80 procent av proverna. Vanligast var svampmedlet triadimefon – förbjudet inom EU och potentiellt cancerframkallande.  

Inte du som drabbas värst

Det är människorna och miljön i produktionsländerna som drabbas hårdast av giftodlingarna. Djur och växter påverkas och arbetare och lokalbefolkning exponeras för kemikalierna. I intervjuer berättar anställda att de saknar säkerhetsutrustning, exponeras för bekämpningsmedel och hindras organisera sig. De vittnar om hudsjukdomar, magåkommor och fertilitetsproblem. 

Byt till eko!

I dag finns ekologisk ananas till och från i större butiker. Men vår inventering visar att det ser dåligt ut med ekologiska alternativ när det gäller juice och konserver. Välj ekologisk ananas och ställ krav på fler ekologiska produkter i butiken! Så bidrar du till större efterfrågan och mer eko för både människor och miljö.

Ta del av produktionen på några av Kenyas ananasplantager.

Så här kan det gå till på oekologiska plantager i Filippinerna.

Gul och söt - men till vilket pris? Läs våra frågor och svar om ananas.

Gillar du också ekologiskt? Bli medlem!

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.