Vegopepp - en vinst för både dig och världen

Vi svenskar äter nästan 50 procent mer kött än vad vi gjorde 1990. Led vi av näringsbrist 1990? Icke. Om vi åt mer grönt och mindre och bättre kött skulle klimatpåverkan minska rejält, naturen må bättre och färre riskera få cancer. Dags att vegopeppa Sverige!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.

Du kanske tänker att flyg och bilar är de största orsakerna till global uppvärmning. Och visst är de klimatvärstingar. Men känn på det här: den globala kött- och mejeriproduktionen påverkar klimatet lika mycket som vad bilar, flygplan, båtar och lastbilar gör – tillsammans!

Nästan hälften av all spannmål i världen används som foder. Det är ett väldigt resursslöseri. Istället borde en större del av åkermarken användas till att odla mat som äts direkt av människor, istället för att ta en lång omväg genom djuren. Och där det inte går att odla mat kan boskap beta och hålla landskapen öppna så att massor av insekter, växter och vilda djur kan frodas.

Fördelarna? Ja, om vi kollar med FN, WHO, Världscancerfonden, Jordbruksverket och Livsmedelsverket nämner de bland annat:

1. Klimatet – koldioxidutsläppen skulle minska drastiskt, eftersom en portion protein från växtriket generellt släpper ut en bråkdel så mycket som en portion protein från djur.

2. Mat – om marker skulle användas för att göra vegetabilisk mat till fler, istället för kött och mejerier till färre, skulle vi använda resurserna mer effektivt. Då räcker marken till mer - både mat, bioenergi och natur.

3. Hälsa – mer grönt på tallriken betyder minskad risk för fetma, diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Därför tycker vi att Sveriges politiker ska haka på den färgglada, goda, nyttiga och klimatsmarta maten som sprider sig bland folket. Tonåringar, stjärnkockar, mattidningar, lunchhak, yogis och alla vi som bara vill må lite bättre har redan hakat på. Och vi kallar det: vegopepp.

Tre vegopeppiga förslag till politiker:

 – Servera vego.

Låt skolor, sjukhus och annan offentlig matservering servera mer mat från växtriket. Det blir inte bara mer hälsosam miljö- och klimatsmart mat – utan också billigare. Det ger pengar över för mer ekologiska råvaror, och när det är kött på menyn har man råd med bättre kött, alltså ekologiskt eller svenskt naturbeteskött.

 – Låt förorening kosta pengar.

Inför en klimatavgift på köttkonsumtion för att kompensera för de miljöskador som idag är mer eller mindre gratis att orsaka, och som vi skattebetalare finansierar istället. Köttet ska istället prissättas utifrån vad det faktiskt kostar att producera. Pengarna som avgiften drar in bör gå tillbaka till jordbruket, så att de bönder som vårdar naturen får betalt för sitt värdefulla arbete. Vi alla behöver ekosystemtjänster som biologisk mångfald, luft- och vattenrening, klimatstabilisering, erosionskontroll och pollinering av grödor – det borde bönderna ha betalt för!

 – Hjälp bönderna.

Det är inte alltid lätt att klara ekonomin som lantbrukare, och inte minst gäller det märkligt nog de som producerar den miljöbästa maten. Vi vill se en statlig strategi för att stötta lantbrukare som satsar på att odla ekologiska vegetabilier i Sverige. Det kan exempelvis ske genom rådgivning, marknadsutvecklingsåtgärder, omställningsstöd eller en smartare användning av EU:s jordbruksstöd.

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.