5 skäl att välja ekologiskt kaffe

Byt till ekokaffe och rädda liv! Ekologiskt kaffe är bra för klimatet, för den biologiska mångfalden och för en giftfri miljö. Här listar vi fem goda skäl att välja ekologiskt kaffe nästa gång du handlar. 

Kaffe ger oss den där koffeinkicken vi så gärna vill ha! Men vår konsumtion av kaffe kan ställa till det för natur, djur och människor där kaffet odlas. Kaffe är faktiskt en av världens mest besprutade grödor. 

Du kan enkelt göra skillnad genom att välja ekologiskt varje gång du tar en kopp kaffe – vare sig det är hemma, på jobbet eller kaféet. Här är fem skäl till att ekologiskt kaffe är bästa valet: 

Mindre klimatpåverkan 

Ekokaffe är bra för miljön. Odlingen av ekologiskt kaffe är oftast snällare mot miljön. Dels för att inte handelsgödsel används, dels för att det mesta ekokaffet växer i skuggan av träd som fungerar som kolsänkor och minskar klimatpåverkan. En studie visar att ekokaffe bara släpper ut en tredjedel så mycket växthusgaser som konventionellt kaffe. 

Den biologiska mångfalden ökar 

Frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel gör att fler insekter och andra djur och växter finns i de ekologiska kaffeodlingarna. Dessutom odlas det mesta kaffet tillsammans med andra träd och växter, så kallat skuggkaffe. Det ökar mångfalden. 

Inga farliga kemikalier 

Kaffe är en av världens mest besprutade grödor. Bara om du väljer ekologiskt kaffe kan du vara säker på att få ett kaffe som odlats utan kemiska bekämpningsmedel. Väljer du detta så läcker det inte ut några kemikalierester i vattendragen från dessa odlingar. Odlarna och lantarbetarna slipper utsättas för hälsorisker och du själv minskar mängden kemikalier i din kropp. Med ekologiskt kaffe minskar också den totala mängden bekämpningsmedel i miljön. 

Odlarna får bättre betalt 

Att odla ekologiskt innebär ofta att intäkterna ökar för odlaren. Det är inte bara den högre betalningen för eko som spelar roll, utan också att odlaren ofta blir motiverad att satsa mer på sin kaffeodling när det finns en marknad med merpris att sälja till. Det innebär ofta en höjning av både kvalitén och skörden. 

Ditt kaffe sätter stora avtryck 

Sverige är ett litet land. Svenskarna utgör bara en dryg promille av världens befolkning, men dricker en procent av den globala kaffeproduktionen. Det kaffe som odlas för vår räkning breder ut sig över hela 100 000 hektar, mark som finns i, låg- och mellaninkomstländer. Det är en större yta än vad vi odlar potatis på i Sverige. Vilket kaffe vi väljer att dricka påverkar alltså djur, natur och människor i stora områden utanför Sverige. Vårt kaffe påverkar också livet för de 200 000 människor som arbetar med kaffeodlingen i världen. 

Välj ekologiskt kaffe, så får du ett kaffe som är gott på riktigt!  

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 3

Relaterat innehåll