5 viktiga varor att välja eko – för världens bin

Är det möjligt att ett bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige ändå kan användas vid odling av de varor som säljs i våra matbutiker?

Ja, faktiskt. Importerade varor kan vara besprutade med bekämpningsmedel som är både förbjudna inom EU och giftiga för bin. Vi guidar dig till de varor du verkligen vill handla ekologiskt. För de som lever nära odlingarna och för naturens skull – och inte minst för världens alla bin.

Här är fem viktiga importerade varor att handla ekologiskt, för den biologiska mångfalden och för världens alla bin:

Apelsiner och andra citrusfrukter

Citrusfrukter är en riktig värsting när det gäller bekämpningsmedel. I Livsmedelsverkets kontroll 2019 innehåller var femte citrusfrukt rester av det omdiskuterade bekämpningsmedlet klorpyrifos, som är ett nervgift och insektsbekämpningsmedel. Användning av klorpyrifos är förbjudet i Sverige sedan 2008, men ämnet kan fortfarande finnas i importerade apelsiner och andra citrusfrukter. Det blev också förbjudet att använda inom EU sedan april 2020. Nu återstår att se om ämnet kommer att försvinna från importerade varor.

Nya studier visar att ämnet är farligare än man tidigare trott, och det finns inga säkra nivåer för mänsklig konsumtion. Ämnet är giftigt för groddjur och fiskar och har dödliga effekter på bin och andra insekter. Det har hittats i bisamhällen där det ökat dödligheten bland bina. 

Om du köper ekologiska apelsiner, citroner och lime så bidrar du till att bin och andra pollinatörer kan besöka blommorna utan att riskera livet. 

Kaffe

Kaffe tillhör de grödor som är mest besprutade i världen. Om du väljer ekologiskt kaffe kan du vara säker på att det odlats utan att det läckt kemiska bekämpningsmedel till vattendragen och utan att lantarbetarna utsatts för hälsorisker. Oekologiskt kaffe besprutas med mängder av bekämpningsmedel. En del är så farliga för människor och natur att de är förbjudna att använda inom EU, till exempel bekämpningsmedlen lindan och klorpyrifos som är giftiga för bin. 

Brasilien, som är världens största producent av kaffe, är bland de länder som använder mest bekämpningsmedel i hela världen. Väldigt många av dessa är förbjudna inom EU, som acefat som är giftigt för bin. 

Kaffe är insektspollinerat, så det är extra viktigt att det är odlas giftfritt för binas och andra pollinatörers skull. 

Kakao och choklad

Det mesta av kakaon odlas i Västafrika, speciellt i Elfenbenskusten och Ghana. För att kakaofrukten ska bildas behövs pollinering av insekter, oftast små myggor. Trots det är användningen av insektsdödande neonikotinoider utbredd inom kakaoindustrin. De mest använda neonikotinoiderna är dessutom sådana som stannar kvar länge i marken.

Chokladbranschen har fått kritik både för hälsoeffekter på lantbruksarbetarna från bekämpningsmedel och för omfattande barnarbete. 

Välj därför både ekologisk och fair trade när du köper kakao eller choklad!

Bananer

Bananer är en av världens mest odlade frukter. Och i Sverige äter vi mycket bananer. 

I oekologisk bananodling används miljöfarliga kemikalier intensivt. Till exempel har man hittat rester av det omdiskuterade insektsbekämpningsmedlet klorpyrifos i bananer i Sverige. 

De flesta bananer odlas i Syd- och Centralamerika. Där används bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU, till exempel klorpyrifos och karbofuran som båda är giftiga för bin. 

Ananas

Ananas odlas ofta i enorma plantager, en riktig grön öken för bin och andra pollinatörer som behöver blommande marker för att hitta föda.

För att odla i monokulturer krävs dessutom mängder av bekämpningsmedel för att hålla stånd mot sjukdomar och skadeinsekter. Vid ananasodling används mycket kemikalier, även flera bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU för att de är så farliga för människor och natur. Det gäller bland annat klorpyrifos och diazinon som båda är giftiga för bin.

Kort och gott: när du väljer att handla ekologiskt så hjälper du världens bin, samtidigt som du gör en insats för naturen och människorna som bor där grödorna odlas. 

Bilden visar en stiliserad illustration med en gul bakgrund. I mitten finns en krukväxt i en enkel kruka. Växten har ett stort blad och en blomma som ser ut att vara gjord av ett dödskalle-motiv. En annan blomma, som ser ut att vara en bild i en bildram, hänger från en av växtens böjda stjälkar. Bildramen har ett hjärta i mitten. Under krukan syns fyra små dödskallar utspridda på marken. Designen är minimalistisk och använder endast svart och gult.

Rädda bina: stoppa gifterna!

”Bivänliga” växter som är farliga för bin, ska det vara så?

Skriv under uppropet!
Gillas av 11

Relaterat innehåll