Undersökning: PFAS i svenskt dricksvatten

Naturskyddsföreningen har undersökt vilka halter av PFAS som förekommer i dricksvattnet på 42 platser i Sverige genom att sammanställa data från ca 260 analysrapporter från utvalda vattenverk. Vi har sedan jämfört de uppmätta halterna med EFSAs nya gränsvärde, med hjälp av Livsmedelsverkets metodik för de nu gällande svenska åtgärdsgränserna.

Läs mer om PFAS i dricksvatten:

Gillas av 1

Relaterade inlägg