Återinför ekomålen i kommuner och regioner

Sveriges kommuner måste ta tillbaka ekomålen för att minska vårt beroende av Ryssland, stärka den biologiska mångfalden och uppnå målet om 60 procent ekologiskt inom offentlig sektor. Det skriver Naturskyddsföreningen tillsammans med Ekolantbrukarna, Ekomatcentrum och Krav i Dagens Samhälle.

Hand, tomater röd, grön, slang, ekologisk, mogna, växthus, varm, dag

Allt fler inser vikten av en inhemsk, tryggad matproduktion. Det är viktigt för Sveriges krisberedskap och självförsörjningsgrad, men även för att nå nationella och globala miljömål. En stark matproduktion i Sverige skapar dessutom arbetstillfällen och gynnar landsbygdsutvecklingen. 

Den ekologiska produktionen kan spela en viktig roll för en sådan utveckling, men de senaste åren har en missuppfattning spridits om att mer ekologiskt skulle innebära en mindre andel svenskproducerad mat. Närproducerat och ekologiskt har ställts mot varandra. Flera kommuner har av det skälet tagit bort sina mål om andel ekologisk och Kravmärkt mat. Resultatet blir dock det motsatta, samtidigt som det strider mot Sveriges mål om att 60 procent av alla livsmedel som upphandlas inom den offentliga sektorn ska vara ekologisk till år 2030.

Statistik från Ekomatcentrum visar att det är direkt kontraproduktivt att dra ner på ekologiskt om det är en stark, trygg och inhemsk matproduktion som är målet. När offentlig sektor köper ekomat visar statistiken att de också får en högre andel svenskt, eftersom det finns gott om svenska ekologiska råvaror som mejeriprodukter, rotsaker och kött. 

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle här.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterade inlägg