Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj uppmärksammar vi Biologiska mångfaldens dag – en dag som instiftats av FN. Varje år anordnas en mängd olika evenemang och aktiviteter runt om i landet. Plantbytarträffar, föreläsningar, vandringar, guidningar, insektssafari, tipspromenader och invigning av naturreservat är bara några av de aktiviteter som brukar anordnas.

Internationella dagen för biologisk mångfald instiftades av FN 1993 för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. För att uppmärksamma frågan i Sverige startades 2017 ett initiativ för att etablera Biologiska mångfaldens dag som en naturtemadag med fokus på artrikedom.

Redan första året engagerade sig Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, naturum och mängder av privatpersoner och sedan dess har det arrangerats över 800 aktiviteter i samband med dagen.

Tips: Finns det ingen aktivitet på just din ort? Det finns massor av saker du kan göra själv eller med familj och vänner. Ta inspiration och tips från Natursnokarna, eller gör det digitala artquizet Naturfalken.

Varför är biologisk mångfald så viktigt?

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat.

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Enligt forskningen är vår överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en bidragande orsak till den snabba förlusten av arter.

FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) har slagit fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät, som är “ansträngt till bristningsgränsen”. Vår civilisation är direkt eller indirekt beroende av biologisk mångfald, men vårt sätt att leva håller på att slita sönder detta säkerhetsnät. Men rapporter från IPBES konstaterade också att skydd och återskapande av natur är viktiga delar av lösningarna både för klimatkrisen och mänskligheten.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 5

Relaterat innehåll