Brasilien: Hot om våld tvingar bort familjer

Familjer har bott här i nästan tvåhundra år och har papper på att de äger marken. Nu känner de sig hotade av det företag som ska bygga en ny hamn vid byn Cajueiro i den brasilianska delstaten Maranhão.

Maranhão ligger i nordöstra Brasilien, i utkanten av Amazonas och inte långt från det område där Amazonas-floden har sitt utlopp. Delstaten, med drygt sex miljoner invånare, är en av Brasiliens fattigaste. Det är också en delstat där den afro-brasilianska kulturen är mycket levande. 

Clovis Amorim och hans familj kommer från Cajueiro, en liten by i närheten av delstatens huvudstad São Luís. 

– Här finns många symboliska platser förknippade med de första afrikaner som fördes hit till Brasilien. Det här är en viktig del av vår historia. Våra släktingar har levt här under tvåhundra år och det finns dokument som bekräftar bosättningen från 1860. Sedan 1998 har alla som bor här sin mark legalt registrerad, berättar Clovis Amorim. 

Företag vill bygga en hamn i området 

Men nu vill lokala företagare, kopplade till den politiska makten och kinesiska intressen, bygga en privat storhamn i området. Och för att det ska lyckas måste familjerna som bor här tvingas bort. Med våld, om det behövs.  

Själv har Clovis Amorim mottagit flera hot från beväpnade män och numera tänker han alltid på var han rör sig. På grund av hoten har Clovis tvingats bosätta sig utanför Cajueiro. 

– Situationen är väldigt svår för familjerna, många har fått sin mark invaderad och byggnader har rivits. Jag är tvungen att vara mycket mer försiktig idag än vad jag tidigare varit, fortsätter han. 

Clovis Amorim, Fiskare, Småskaligt fiske, Cajueiro, Brasilien, Maranhão
Clovis Amorim vill bo kvar i sin hemby trots hot om våld. Foto: CPP

Precis som många andra familjer i området försörjer sig Clovis på en blandning av fiske och enklare jordbruk. Den biologiska mångfalden här är stor och människorna i och kring Cajueiro har länge kämpat för att skapa vad som i Brasilien kallas ett Reserva Extrativista, ett område skyddat från kommersiell exploatering där resurserna endast får användas traditionellt av de människor som bor där. Syftet är att skydda traditionell kultur och traditionella näringar. 

Lokalbefolkningen utsätts för hot, tvångsförflyttningar och våld 

Men nu hotas både miljö och människors försörjning av den planerade hamnen. De styrande partierna har mottagit stora kampanjbelopp från byggföretaget WTORRE som är ett av de företag som ligger bakom bygget av hamnen. 

– Delstatsregeringen respekterar inte på något sätt våra rättigheter. Det pågår en våldsam markspekulation här där ledande politiker också är involverade. Bakom själva bygget finns förutom intressen kopplade till politiker här i delstaten, också kinesiska företag. Mark invaderas, hus rivs och många familjer har redan tvingats bort, fortsätter Clovis Amorim. 

Hamnen är tänkt att fungera som en länk till jordbruksföretag i MATOPIBA-regionen, en region som kännetecknas av intensiv produktion av varor i Cerrado och Amazonas. 

Ungefär 800 familjer i omgivningen påverkas av hamnbygget. Det är både miljön de förlitar sig på och berövande av deras rättigheter som är under hot. I augusti 2019 beviljade en domstol företagets önskan om att avvisa familjer. Trots intensiv mobilisering från lokalsamhället fick tjugo familjer sina hem förstörda.  

Familjerna i Cajueiro är inte ensamma om att drabbas. Enligt en studie som gjorts av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation CPP är närmare 160 000 brasilianska fiskare utsatta för samma sak som det som drabbar människorna i Cajueiro: miljön förstörs och företag försöker exploatera kustområdet. Och för att lyckas med detta måste de tvinga bort familjerna från sina hem med hjälp av hot och våld. 

– Det är inte bara ett brott mot oss, utan också mot naturen och miljön. De skador som uppstår om hamnen byggs kommer att drabba livet i havet, fortsätter Clovis Amorim. 

CPP, Samarbetsorganisation, Cajueiro, Maranhão, Brasilien, Miljöförsvarare, Tvångsförflyttning

Störst skador orsakas av muddring, ökad fartygstrafik, propellerrörelser, och föroreningar. Detta påverkar inte bara vattenmiljön och vattenkvaliteten och därigenom omkringliggande ekosystem och alla de djur och fiskar som lever där, utan också de människor som är beroende av hav och fiske för sin överlevnad. Dessutom behövs inte hamnen: det finns flera andra hamnar i regionen. 

Trots hoten och våldet fortsätter familjerna i Cajueiro att kämpa för sin sak. De får stöd i den rättsliga processen av advokater och hjälp med att fortsätta mobilisera. Samhällets kamp och motstånd inspirerar också andra samhällen att kämpa för sina rättigheter. Även om Clovis tvingats flytta så fortsätter han att kämpa för Cajueiro. 

– Ju fler som berättar om det som sker här, desto större chans att vi kan rädda miljön och stoppa hamnbygget. Det vi kämpar för handlar inte bara om Cajueiro, utan det är viktigt för hela San Luis. Amazonas håller på att försvinna, vi måste skydda det som finns kvar! 

FAKTA

Runt om i Brasilien hotas småskaligt fiske av stora infrastrukturprojekt där mangroveträsk och naturliga miljöer riskerar att förstöras, samtidigt som människors försörjningsmöjligheter upphör. På senare år har situationen blivit allt värre, med nya lagar som gjort det allt svårare för miljöorganisationer att ta strid. 

Naturskyddsföreningen stöder organisationen CPP (Conselho Pastoral dos Pescadores) som i sin tur stödjer Cajueiro och andra småskaliga fiskesamhällen i deras kamp för att försvara sina markrättigheter och skydda sina traditionella fiskevatten från storskalig exploatering. CPP grundades 1960 och ingår sedan 2012 i Naturskyddsföreningens globala samarbeten. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll