CPP: När storindustrin kom till byn

Exploateringen av Brasiliens natur gör att de som lever av småskaligt fiske får mindre fångster och inte sällan är den fisk som finns kvar förgiftad av tungmetaller. Men det finns krafter som står upp för fiskeriarbetarna och deras familjer – organisationen CPP är en av dem.  

Ungefär hälften av all fiskefångst kommer från småskaligt fiske. Fångsten försörjer nästan en halv miljard människor världen över. I Brasilien är den småskaliga fiskenäringen hotad.  

Överfiske och infrastrukturprojekt som vägbyggen, jättedammar och storskalig gruvdrift tränger, ofta med statens goda minne, undan fiskefamiljer som bott och fiskat på samma plats i generationer. Genom att organisera sig kan fiskarna istället för att arbeta med symptomlindring på bynivå lyfta blicken och ifrågasätta de system som skapar problemen. 

CPP (Conselho Pastoral dos Pescadores) är en ideell organisation som utifrån ett rättighets- och genusperspektiv arbetar för Brasiliens många fiskesamhällen. Med målet att stärka de småskaliga fiskeriarbetarnas organisationer ger man stöd till kustsamhällena i deras kamp för att försvara sina markrättigheter och skydda sina traditionella fiskevatten från storskalig exploatering. 

CPP grundades på 1960-talet och har sedan 2012 ingått i Naturskyddsföreningens globala samarbeten. 

Foto: Erika Eckeskog Kalu 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll