De har valt att ge en gåva via testamente

Naturskyddsföreningen tar varje år emot gåvor via testamenten. Här får du träffa ett par personer som skrivit in Naturskyddsföreningen i sitt testamente, däribland Kirsten Brunsgaard Clausen från Stockholm.

– En levande natur måste finnas för kommande generationer också, det är vårt ansvar. Jag vill lämna mina tillgångar till att stödja naturen, återskapa landskapet och bevara mångfalden hellre än att ge mitt arv till fortsatt konsumtion och köp av prylar. Jag kan knappast föreställa mig något viktigare. Därför väljer jag att testamentera mina tillgångar till Naturskyddsföreningen och är på så vis med och bidrar till att skydda, värna och återställa naturen när jag gått ur tiden.

Kirsten Brunsgaard Clausen bor i Stockholm. Hon har känt till Naturskyddsföreningen hela sitt liv och när hon började fundera på att skriva sitt testamente var Naturskyddsföreningen ett självklart val.

– Fler borde uppmärksammas på möjligheten att testamentera till en organisation med jordens välmående som mål. Egentligen borde man tapetsera hela stan med budskapet att låta naturen gå i arv, så att fler testamenterar på detta sätt som en självklarhet. För mig finns inget viktigare än en livskraftig, mångfaldig Moder Jord – också när jag inte finns längre. Om fler får idéen och testamenterar sina tillgångar kan viktiga tilltag genomföras, innan det är försent. Alla pengar som går att få ihop behövs, helt enkelt, säger Kirsten.

Naturen som det stora intresset

Ett par i Dalarna, som vill vara anonyma, har också skrivit in Naturskyddsföreningen som förmånstagare i sitt testamente. De har varit medlemmar i föreningen sedan de var unga.

– Vi har under åren bott på flera olika platser i Dalarna, men alltid haft nära till naturen. När vi fick klart för oss att vi själva kan bestämma var pengarna ska användas så var det ett enkelt beslut att låta vårt arv gå till Naturskyddsföreningens verksamhet i länet.

Att skriva in Naturskyddsföreningen i sitt testamente kändes bra och meningsfullt för paret och de värdesatte det fina bemötandet som de fick.

– Min man och jag delar ett stort intresse för naturen och framför allt skogen. Skogen är en gåva som vi vill att också kommande generationer ska få ta del av. För det krävs en ökad insikt om motsättningen mellan kortsiktiga vinster och bevarande. Men det räcker inte med att bevara ett naturreservat. När naturen brukas behöver den göra det med varsamhet för det behövs både praktiska exempel och en medvetenhet för tingens ordning. Vi tror att vårt län Dalarna, med den ovanliga blandningen av industri och naturturism, är en av Naturskyddsföreningens bästa spelplatser för att kunna påverka i rätt riktning och vi vill väldigt gärna vara med och bidra till det.

Hjälp med att skriva sitt testamente

Margareta har också valt att skriva in Naturskyddsföreningen i sitt testamente. För några år sedan tog hon kontakt med föreningen för att få hjälp med formuleringar och guidning kring hur hon bäst gör det.

– Naturen var tidigt mitt stora intresse och jag var med i Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation Fältbiologerna och sedan var jag med i studentorganisationen Symbios när jag läste på universitetet som ung. För mig är det otroligt viktigt att vi försöker bevara hotade arter, fjällnära skogar och gammelskogar. Vi behöver minska på miljögifter, ha mer närodlat och färre transporter. Det allra viktigaste är att värna om den biologiska mångfalden! När jag beslutade mig för att skriva in Naturskyddsföreningen som förmånstagare i mitt testamente fick jag god hjälp och rådgivning av föreningen.

Alla gåvor gör skillnad

Marie-Louise Berzén är ansvarig för testamenten på Naturskyddsföreningen. Hon tycker att det är viktigt att varje persons sista önskan uppfylls.

– Jag har kontakt med givare som skrivit in Naturskyddsföreningen som förmånstagare i sitt testamente. Många givare har en nära koppling till naturen och vill därför bevara den så som de själva minns den. Om det är en persons sista önskan, så vill jag självklart vara med och uppfylla den. Alla gåvor via testamenten gör stor skillnad, oavsett storlek. Tack vare stödet kan Naturskyddsföreningen fortsätta arbeta för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige, säger Marie-Louise Berzén.

Vill du låta naturen gå i arv?

Har du också en önskan om att skriva in Naturskyddsföreningen som förmånstagare i ditt testamente? Ring eller mejla till Marie-Louise Berzén som är ansvarig för testamenten på Naturskyddsföreningen.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 070-754 0995
E-post: Marie-Louise.Berzen@naturskyddsforeningen.se

barn,sverige,licens

Ge en gåva via testamente

Att skriva in Naturskyddsföreningen i ditt testamente är ett fint sätt att visa vad naturen betyder för dig och att du är mån om att den skyddas och bevaras.

Läs mer
Gillas av 2

Relaterat innehåll